Bli volontär

Frisk & Fris volontärer gör skillnad och är centrala när det gäller att förmedla stöd. Volontärerna skapar även förutsättningar för att färre ska drabbas och i påverkan för en bättre vård. Bli en av oss idag.

Vill du använda din erfarenhet av ätstörningar och ta dig an ett mycket ansvarsfullt ideellt uppdrag? Då kan det vara dig vi söker.

Här nedan finner du alla uppdrag vi söker fler volontärer till just nu. Vill du söka flera uppdrag, behöver du göra en ansökan för varje uppdrag.

Varmt välkommen med din intresseanmälan.

Vi har extra stort behov av dig som är

 • I åldern 30 år och uppåt.
 • Närstående.
 • Man.

 

För att bli volontär behöver du ha fyllt 20 år.

Tidigare drabbad

Du behöver se dig som helt frisk sedan minst två år tillbaka.

Vi ser gärna att det gått ytterligare en tid innan du börjar engagera dig. Det är en stor fördel att få distans till sjukdomsperioden samt hunnit få nya reflektioner i livet som frisk.

Tidigare närstående

Du kan vara närstående genom att till exempel vara en familjemedlem, kollega, vän, partner, tränare eller släkting.

Den du står nära behöver vara frisk. Vi ser gärna att det gått en tid efter tillfrisknandet innan du engagerar dig, då det är en stor fördel att fått lite distans till sjukdomsperioden.

Kriterier för att bli volontär

 • Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver.
 • Har du egen erfarenhet av ätstörningar behöver du se dig som helt frisk sedan minst två år tillbaka.
 • Är du närstående måste personen i din närhet vara frisk.
 • Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/ verksamhetsansvarig.
 • Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument.
 • Du tar del av relevant utbildning.
 • Du behöver vara minst 20 år.
 • Du behöver vara stödmedlem i Frisk & Fri.

Vad ger det dig att vara volontär?

Genom att vara volontär i Frisk & Fri hjälper du oss att hjälpa fler. Du sitter på en unik erfarenhet som inte går att läsa sig till. Vi vet av egen erfarenhet att det kan vara väldigt skönt att prata med en person som varit i en liknande situation.

Förutom för att finnas där för någon annan utvecklas du även på ett personligt plan och i gemenskap med andra volontärer.

Som volontär får du utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag.

Om du sköter dina åtaganden under minst ett års tid, inklusive utbildningstid, kan du på begäran få ett volontärintyg.

 • Placering

 • Roll

 • Erfarenhet

Svara i Ätstörningslinjen

Vill du bemanna Ätstörningslinjen under minst ett års tid? Vi söker dig som vill lyssna på och stötta de som ringer in till oss. Samtalet blir ett gemensamt reflekterande som kan öppna upp för nya perspektiv och insikter.

Ibland kan samtalen vara tunga och din roll är att inge hopp och vara en inspiration att det går att bli frisk. Du uppmuntrar den stödsökande att (utifrån behov) söka vård eller annat stöd.

Du bemannar Ätstörningslinjen en timme, under tilldelad telefontid, varannan vecka. Uppdraget är förlagt kvällstid.

Har du frågor rörande uppdraget, kontakta Anna Olsson

Som placering, välj den region du bor i även om uppdraget att sitta i Ätstörningslinjen sker på distans. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
Saknas din region, väljer du placering distans.

Intresseformulär

Välj placering

Välj

Vald lokalavdelning:

  Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

  Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

  Läs mer
  • Stödjande
  • Distans, Dalarna, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Västra Götaland, Östergötland
  • Drabbad

  Sitta i chatten

  I vår chatt stödjer du andra genom att lyssna och bemöta den stödsökande med grund i dina egna erfarenheter. Vi vill bli fler som kan bemanna chatten, vill du hjälpa till?

  Har du tidigare varit drabbad av ätstörningar, eller varit närstående till någon som mått dåligt? Du sitter på värdefull erfarenhet som vi behöver i vår chatt.

  I rollen ingår även att uppmuntra den stödsökande att utifrån behov söka vård eller annat stöd, som chattvolontär kan du inge hopp och vara en inspirationskälla.
  Du bemannar endast chatten under din tilldelade tid och under den utlysta öppettiden.

  Har du frågor rörande uppdraget, kontakta Julia Kärnestad som är chattsamordnare.

  Som placering, välj den region du bor i även om uppdraget att sitta i chatten sker på distans. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
  Saknas din region, väljer du placering distans.

  Intresseformulär

  Välj placering

  Välj

  Vald lokalavdelning:

   Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

   Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

   Läs mer
   • Stödjande
   • Distans, Stockholm
   • Närstående, Drabbad

   Svara i Närståendelinjen

   Har du erfarenhet av att vara närstående? Vill du stödja andra genom att lyssna och bemöta den stödsökande med grund i dina egna erfarenheter?

   Du bemannar Närståendelinjen i en timme varannan vecka, uppdraget är förlagt kvällstid. Som volontär i Närståendelinjen kan du inge hopp och vara en inspirationskälla. Du utgår från ett medmänskligt perspektiv, med din egna erfarenhet som utgångspunkt. Det innebär att du inte intar en vårdande roll eller agerar som terapeut, även om du råkar ha sådan yrkeskompetens.

   Har du frågor rörande uppdraget, kontakta Felicia Lindelöw.

   Som placering, välj den region du bor i även om uppdraget att sitta i Närståendelinjen sker på distans. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
   Saknas din region, väljer du placering distans.

   Intresseformulär

   Välj placering

   Välj

   Vald lokalavdelning:

    Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

    Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

    Läs mer
    • Stödjande
    • Distans, Dalarna, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Östergötland
    • Närstående

    Informatör

    Vill du som informatör hos oss öka kunskapen om ätstörningar, krossa vanliga myter och stärka vår påverkanskraft och synlighet? Vi söker dig som har drabbad eller närståendeerfarenhet.

    Vanliga aktiviteter som informatör kan vara deltagande i brukarråd, dialogmöten med vårdenheter, panelsamtal, deltagande på mässor och reportage i media.

    Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

    Intresseformulär

    Välj placering

    Välj

    Vald lokalavdelning:

     Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

     Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

     Läs mer
     • Opinionsbildande
     • Dalarna, Gävleborg, Västerbotten, Västmanland
     • Närstående, Drabbad

     Mentor för närstående

     Det är tufft att stå bredvid, och då är det fint att få prata med personer som själva varit närstående och varit med på resan mot friskhet. Är du närstående och vill vara ett regelbundet stöd för en av våra medlemmar under fem månader? Bli mentor hos oss.

      

     Mentorskapet kan ske antingen via mejl eller via telefonsamtal/videosamtal i Teams. Hur ofta kontakten ska ske bestämmer vi tillsammans när vi gör överenskommelsen, men det kan vara antingen cirka 1 gång i veckan eller 1 gång varannan vecka.

     Varje mentorkontakt pågår under fem månader. Mentorskapet är en stödjande roll och du ska inte inta en vårdande roll eller agera som terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens.

     Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

     Som placering, välj den region du bor i även om uppdraget att vara mentor alltid sker på distans. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
     Saknas din region, väljer du placering distans.

     Intresseformulär

     Välj placering

     Välj

     Vald lokalavdelning:

      Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

      Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

      Läs mer
      • Stödjande
      • Distans, Dalarna, Gävleborg, Skåne, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland
      • Närstående

      Ledare för öppna träffar – drabbade

      Våra öppna träffar är ett tillfälle för dig att ta vara på dina erfarenheter av ätstörningar och ta dig an rollen som samtalsledare. I träffarna fyller samtalsledaren en viktig funktion, så att deltagarna kan känna sig trygga. Träffarna sker antingen digitalt eller fysisk på plats. 

      Träffens syfte är att ge stöd för att komma vidare i tillfrisknandeprocessen, att utbyta och lyssna till erfarenheter samt samtala om tankar och känslor tillsammans med personer som befinner sig i liknande situation.

      Du åtar dig att leda träffar på upp till två timmar, på överenskomna datum. Att vara ledare för en öppen träff är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens.

      Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

      Som placering, välj den region du bor i även om du önskar att bli digital ledare. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
      Önskar du bli digital ledare men bor i en region som inte finns med bland alternativen, väljer du placering distans.

      Intresseformulär

      Välj placering

      Välj

      Vald lokalavdelning:

       Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

       Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

       Läs mer
       • Stödjande
       • Distans, Dalarna, Gävleborg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västmanland, Östergötland
       • Drabbad

       Ledare för öppna träffar – närstående

       Att stå nära någon som är drabbad av ätstörningar kan vara tufft, därför anordnar vi öppna träffar. Vi söker dig som vill vara samtalsledare och stötta deltagarna så att de känner sig trygga att berätta om sig själva och lyssna till varandra. Öppna träffar ges både i en fysisk och digital version.

       Syftet med träffarna för närstående är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som är i liknande situationer.

       Du åtar dig att leda träffar på upp till två timmar, på överenskomna datum. Att vara ledare för en öppen träff är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att bära den närståendes maktlöshet och frustration. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens.

       Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

       Som placering, välj den region du bor i även om du önskar att bli digital ledare. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
       Önskar du bli digital ledare men bor i en region som inte finns med bland alternativen, väljer du placering distans.

       Intresseformulär

       Välj placering

       Välj

       Vald lokalavdelning:

        Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

        Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

        Läs mer
        • Stödjande
        • Distans, Gävleborg, Skåne, Stockholm, Sörmland, Värmland, Västerbotten, Västra Götaland, Östergötland
        • Närstående

        Mentor för drabbade

        Att tilldelas en mentor är en uppskattad medlemsförmån. Vill du använda dina erfarenheter och stötta andra? Genom att vara mentor ger du stöd genom att lyssna och dela med dig av din egen väg till friskhet för att på så sätt visa hur ett liv bortom sjukdomen kan se ut.

        Mentorskapet kan ske antingen via mejl eller via telefonsamtal/videosamtal i Teams. Hur ofta kontakten ska ske bestämmer vi tillsammans när vi gör överenskommelsen, men det kan vara antingen cirka 1 gång i veckan eller 1 gång varannan vecka..

        Varje mentorkontakt pågår under fem månader. Mentorskapet är en stödjande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska du inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du skulle ha detta som yrkeskompetens.

        Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

        Som placering, välj den region du bor i även om uppdraget att vara mentor alltid sker på distans. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
        Saknas din region, väljer du placering distans.

        Intresseformulär

        Välj placering

        Välj

        Vald lokalavdelning:

         Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

         Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

         Läs mer
         • Stödjande
         • Distans, Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Värmland, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland
         • Drabbad

         Ledare för stödgrupp – drabbade

         Vi söker dig som vill vara samtalsledare för en stödgrupp för drabbade. Gruppen består av max 8 deltagare och träffas vid fyra tillfällen. Du får en möjlighet att ge deltagarna värdefull inspiration i vägen till friskhet.

         Stödgrupper ges både i en fysisk och digital version.

         Syftet med våra stödgrupper för drabbade är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som befinner sig i liknande situationer.  Din roll är att vara samtalsledare, så att deltagarna kan känna sig trygga att berätta om sig själva, och lyssna till varandra.

         Att vara ledare för en stödgrupp är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att göra den drabbade frisk. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens.

         Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

         Som placering, välj den region du bor i även om du önskar att bli digital ledare. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
         Önskar du bli digital ledare men bor i en region som inte finns med bland alternativen, väljer du placering distans.

         Intresseformulär

         Välj placering

         Välj

         Vald lokalavdelning:

          Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

          Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

          Läs mer
          • Stödjande
          • Distans, Skåne, Stockholm
          • Drabbad

          Ledare för stödgrupp – närstående

          Vi söker dig som vill vara samtalsledare för en stödgrupp för närstående. Gruppen består av max 8 deltagare och träffas vid fyra tillfällen. Du får en möjlighet att ge deltagarna värdefull inspiration.

          Stödgrupper ges både i en fysisk och digital version.

          Syftet med våra stödgrupper för närstående är att ge deltagarna en möjlighet att i grupp utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som befinner sig i liknande situationer.  Din roll är att vara samtalsledare, så att deltagarna kan känna sig trygga att berätta om sig själva, och lyssna till varandra.

          Att vara ledare för en stödgrupp är en stöttande roll och det är viktigt att betona att du inte ansvarar för att bära den närståendes maktlöshet och frustration. Du ska inte inta en vårdande roll eller agera terapeut, även om du råkar ha detta som yrkeskompetens.

          Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

          Som placering, välj den region du bor i även om du önskar att bli digital ledare. På så sätt blir du ihopkopplad med rätt lokalavdelning.
          Önskar du bli digital ledare men bor i en region som inte finns med bland alternativen, väljer du placering distans.

          Intresseformulär

          Välj placering

          Välj

          Vald lokalavdelning:

           Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

           Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

           Läs mer
           • Stödjande
           • Distans, Skåne, Stockholm, Västra Götaland
           • Närstående

           Styrelsekandidat

           Har du erfarenhet av styrelsearbete i en ideell förening? Vill du vara med i det viktiga arbetet för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva? Då kan du kandidera till vår styrelse.

           Att ingå i styrelsen är ett ideellt förtroendeuppdrag och det krävs att du har någon form av erfarenhet av ätstörningar. Antingen som tidigare drabbad, närstående eller i din yrkesroll.

           Blir du invald i styrelsen förvaltar du de beslut som årsmötet fattat och representerar lokalavdelningen i relevanta sammanhang. Tillsammans med verksamhetsledaren, d.v.s. operativt ansvarige i lokalavdelningen, utarbetar styrelsen lokalavdelningens verksamhetsplan utifrån medlemmarnas behov. Syftet är att lägga grund för en välfungerande verksamhet som skapar trygghet och enkelhet för stödsökande, andra intressenter men också för framtida volontärer.

           Det är på årsmötet där det väljs poster i styrelsen. Väljs du in i styrelsen så tar du del av lokalavdelningens konstituerande styrelsemöte och minst fyra regelbundna styrelsemöten. I genomsnitt lägger du cirka en timme per veckan på ditt förtroendeuppdrag.

           För att kandidera till styrelsen:

           • Bedömer du att du kan vara engagerad i din roll i Frisk & Fri tills nästa årsmöte.
           • Genomgår du en intervju med valberedningen.
           • Deltar du i föreningens interna konferenser (höstmöte och rikskonferens).

           Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

           Intresseformulär

           Välj placering

           Välj

           Vald lokalavdelning:

            Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

            Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

            Läs mer
            • Övrigt
            • Dalarna, Gävleborg, Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västmanland, Västra Götaland, Östergötland
            • Närstående, Drabbad

            Administrativt stöd

            Har du sinne för att organisera och hålla i praktiska administrativa uppgifter? Som administrativt stöd kan du hjälpa och avlasta lokalavdelningens kontaktperson/verksamhetsledare med praktiska arbetsuppgifter.

            Uppgifterna kan vara utskick, lokalbokning, anmälningar, utformning, sammanställning av utvärderingar och studiecirkeladministration.

            Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.

            Intresseformulär

            Välj placering

            Välj

            Vald lokalavdelning:

             Jag godkänner Frisk & Fris villkor.

             Jag har tagit del av uppdragsbeskrivningen i texten ovan och godkänner de åtaganden som uppdraget innebär.

             Läs mer
             • Övrigt
             • Sörmland
             • Närstående, Drabbad