Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till verksamhetschef, lokalavdelningar, medarbetare och riksstyrelse.

Har du en fråga? Läs gärna våra Vanliga frågor, kanske hittar du svaret på din fråga redan där.

Behöver du stöd? Längre ner på sidan finns olika kontaktvägar!

Är din fråga inte stödrelaterad ber vi dig kontakta oss enligt följande:

 • Vill du ha kontakt med en särskild person inom föreningen? Namn och mejl finns nedan.
 • Vid frågor där du är osäker på vem du ska kontakta, mejla rikskansliet – info@friskfri.se.
 • Vid brådskande ärenden som inte rör stöd – kontakta vår verksamhetschef Stefanie Nold på 073-918 91 15.
 • Är du journalist? Kontakta pressansvarig marika.rasmusson@friskfri.se eller 072-250 72 77.

Vill du kontakta oss och fråga om råd och stöd kopplat till ätstörning ber vi dig använda nedanstående alternativ.

Skicka stödmejl

Använd vårt stödmejlsformulär för att skicka din fråga.

Skicka stödmejl

Ring oss för stöd

Kontakta oss via Ätstörningslinjen eller Närståendelinjen.

För tider och nummer

Chatta med oss

Du kan även kontakta oss anonymt via vår chatt.

Till chatten

Har du en fråga om medlemskap?

Kontakta då vår medlemsservice.

Hit vänder du dig med följande:

 • Problem med att bli medlem via hemsidan.
 • Råd om vilket medlemskap som passar bäst.
 • Adressändring.
 • Uppdatering av mejladress eller mobilnummer.
 • Om du vill lägga till ytterligare medlem i ditt familjemedlemskap.
 • Utebliven medlemstidning.
 • Byte av lokalavdelning.
 • Frågor om medlemsfaktura.
 • Uppsägning av medlemskap.
 • Ändring av kontonummer om du ger gåva eller betalar medlemsavgift via autogiro.
Mejla medlemsservice

Vill du komma i kontakt med vår pressansvarig?

Frisk & Fri vill synliggöra och lyfta ämnet ätstörningar och det gör vi bland annat genom att ställa upp i intervjuer och artiklar. Vill du tipsa oss om relevanta inslag och artiklar i press och media, får du gärna mejla eller ringa vår pressansvarig Marika Rasmusson.

Läs även våra tips som du hittar under Press.

Marika Rasmusson nås på telefon 072 – 250 72 77.

 

Mejla pressansvarig

Sociala medier

Maja Engström hanterar föreningens sociala medier och i dagsläget finns vi på Facebook och Instagram. Där delar vi sådant som sker i lokalavdelningarna och i riksföreningen. Vi delar även artiklar, radioinslag, poddar, tv-inslag när någon från föreningen medverkar alternativt där samarbetspartners till oss medverkar eller står som avsändare.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att dela olika former av efterlysningar av intervjupersoner för studentuppsatser, gymnasiearbeten eller liknande.

Mejla digital kommunikatör

Insikt - vår medlemstidning

Vår tidning fyller en viktig funktion genom att synliggöra och öka kunskaperna om ätstörningar. Som föreningens röst verkar Insikt stödjande, förebyggande och påverkande: vi belyser, informerar, problematiserar och reder ut.

Vill du tipsa om oss något som vi ska belysa i tidningen, hör av dig till vår redaktör Nike Linn Säfwenberg.

Mejla redaktör

En vädjan till dig som kontaktar oss

Vi får dagligen ett stort antal mejlförfrågningar. För att hantera dessa och ge ett bra svar ber vi dig att inte kontakta flera av oss med separata mejl. Är osäker på vem du bör kontakta, skicka då ditt mejl till info@friskfri.se så vidarebefordrar vi dig till lämplig mottagare. Om du faktiskt vill skicka ditt mejl till flera mottagare, sätt oss då på synlig kopia så ser vi att mejlet vänder sig till flera. När du hjälper oss med detta får du snabbare återkoppling och vi får möjlighet att hjälpa fler, då vi slipper dubbelarbete.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till våra lokalavdelningar, medarbetare och till vår riksstyrelse.

Stort tack för din förståelse!

Mejla info

Hitta kontaktuppgifter till verksamhetschef, medarbetare, lokalavdelningar och vår riksstyrelse

 • Lokalavdelning

 • Visa urval

Läs mer

Frisk & Fri vill synliggöra och lyfta ämnet ätstörningar och det gör vi bland annat genom att ställa upp i intervjuer och artiklar. Är du journalist och vill komma i kontakt med Frisk & Fri så kontaktar du mig via mejl eller telefon .

 

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

 • Felicia Lindelöw

 • Skåne
 • Verksamhetsledare & Samordnare Närståendelinjen
 • skane@friskfri.se
Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Läs mer om vår lokalavdelning här.

Läs mer

Emma är leg. psykolog och disputerad forskare vid Karolinska institutet. Hennes arbete fokuserar bland annat hur gener och miljö påverkar risken att drabbas av ätstörning, förebyggande insatser mot ätstörningar, behandling av tvångsmässig träning vid ätstörning, samt självbild och ätstörning.

Emma arbetar på Centre for Eating Disorders Innovation (CEDI) och är anknuten till både Stockholms läns landsting och Karolinska institutet

Läs mer

Maja är enhetschef för BUP heldygnsvårdsenhet på S:t Görans sjukhus, en avdelning för unga i åldern 15-18 år med psykisk ohälsa. Maja är leg psykiatrisjuksköterska med många års erfarenhet av ätstörningsbehandling, där hon bland annat har arbetat med barn och unga och deras familjer, samt med forskning om ätstörning.

Maja var under 2014 projektledare för Eira-mottagningen, mottagningen för långtidssjuka ätstörningspatienter. Maja föreläser även för skolpersonal och andra verksamheter som behöver mer kunskap om ätstörningar.

Läs mer

Maria driver grossist- och detaljistföretaget TingByLing som har sin grund i ”hjälp till självhjälp” och producerar produkter med grupper i Asien. Tidigare var hon verksamhetschef för Brommagymnasterna, en av Sveriges största gymnastikföreningar med ca. 3000 aktiva gymnaster och 400 tränare. Maria är i grunden civilekonom med fördjupning inom kommunikation och varumärkesmarknadsföring. Hon har lång erfarenhet som Marknad- och Kommunikationschef inom olika branscher som sträcker sig från konsument-, läkemedel-, telekombranschen till bland annat SJ AB och Naturskyddsföreningen.

Maria är också engagerad som mentor och affärscoach. Hon har också egen erfarenhet av ätstörningar men är frisk sedan många år tillbaka.

Läs mer

Diana är leg sjuksköterska, leg psykoterapeut KBT, handledare/supervisor samt yoga instruktör. Diana har flera styrelseuppdrag inom sjukvård, bank, idrott och HR. Diana har en mångårig erfarenhet inom vården. Sedan 10 år tillbaka är Diana vd för NIDIRI AB som ger psykoterapi , utbildning, föreläsningar och ledarsupport. Hon arbetar genom ett helhetsperspektiv med fokus på reflektion, utveckling, lösning och att se möjligheter hos individen, gruppen eller företaget. Hon föreläser, undervisar och deltar i konferenser.

Diana började arbeta inom ätstörningsvården för över tjugo år sedan på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon arbetade där inom både öppen och sluten vård

Läs mer

Elin är legitimerad psykolog, disputerad forskare vid Karolinska Institutet och arbetar på Center for Eating Disorders Innovation (CEDI) som är knutet till Karolinska Institutet. Elin forskar bland annat på kopplingen mellan ätstörningar, självbild och svårigheter att förstå och hantera sina känslor, tvångsmässig träning vid ätstörning samt ätstörning hos barn och unga.

Tidigare har Elin arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin i Region Gävleborg och på behandlingshem för ungdomar.

Läs mer

Karin är leg arbetsterapeut med många års erfarenhet inom psykiatri, både vid BUP och vuxenpsykiatri. Hon har vidareutbildning i psykodynamisk psykoterapi, korttids-terapiformerna Interpersonell terapi, IPT, och relationell terapi, BRT, samt mentaliseringsbaserad terapi, MBT. Hon har varit verksam i referensgruppen till Riksät.

Karin har varit med och byggt upp ätstörningsmottagningen i Nyköping, som startade 2003 med att ta emot barn, ungdomar och vuxna, men nu består av två verksamheter, den ena för barn och ungdomar och den andra för vuxna. Karin värdesätter den erfarenhet hon fått av att möta alla med ätstörningsproblem av alla slag, av att möta människor i olika skeden av ätstörning, och att ge stöd till närstående. Att arbeta på en liten mottagning ger en bred erfarenhet, men innebär också begränsade resurser, så det blir viktigt och angeläget att samarbeta med Frisk & Fri.

Läs mer

Nikita är utbildad journalist och har jobbat både som marknadsförare, kommunikatör och digital innehållsproducent i olika sammanhang. Hennes stora intresse för att stärka unga har funnits med under hela hennes yrkesverksamma liv. Under sina år på United Sisters, Fryshuset, jobbade Nikita med att stärka unga kvinnor i samhället genom coachning, tjejgrupper, kontaktskapande och föreläsningar för unga, politiker och företag med fokus på psykisk ohälsa, normer och sociala medier. Hon är även grundare av kampanjen #jagäridealet, en kampanj mot skeva skönhetsideal, och medgrundare av rörelsen Backa Systerskapet.

Med bakgrund i sin egen historia föreläser Nikita idag på olika universitet kring psykisk ohälsa, med fokus på hur man kan vända en destruktivitet till en kompetens och kring ämnen som normer, ideal, prestationskrav och ångest.

Läs mer

Thor har tidigare jobbat i Frisk & Fri som pressansvarig i sex år. Nu är han ordförande för kulturföreningen Stockholm Poet Society och arbetar som presskommunikatör på Folkbildningsrådet. Thor har även varit verksam som frilansskribent och författare under många år. Han har skrivit böcker om psykisk ohälsa och normer, föreläst om samma ämnen och programlett podcasts inom området. Thor är certifierad normingenjör och har arbetat mycket som moderator och konferencier på konferenser och workshops. Han har också tidigare jobbat många år inom folkbildningen, på alla nivåer: lokalt, nationellt och i EU-kontext.

Thor har egen erfarenhet av anorexi och bulimi och har nyligen börjat förstå mer om samsjuklighet sedan han i vuxen ålder fick diagnoserna ADHD och atypisk autism.

Läs mer

Valberedningen tillsätts av årsmötet och är medlemmarnas viktigaste organ för att hitta personer till en bra sammansatt styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan leda föreningens verksamhet. Valberedningens uppdrag i riksföreningen syftar till att ge förslag på riksföreningens årsmöte. Förslaget omfattar kandidater för styrelsen, dvs ordförande, ledamöter och suppleant(er), kandidater för valberedningen (sammankallande, ledamot, eventuell suppleant) och förslag för en auktoriserad revisor.

Vi tar emot tips på kandidater och andra synpunkter på valberedningen@friskfri.se

Läs mer

Valberedningen tillsätts av årsmötet och är medlemmarnas viktigaste organ för att hitta personer till en bra sammansatt styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan leda föreningens verksamhet. Valberedningens uppdrag i riksföreningen syftar till att ge förslag på riksföreningens årsmöte. Förslaget omfattar kandidater för styrelsen, dvs ordförande, ledamöter och suppleant(er), kandidater för valberedningen (sammankallande, ledamot, eventuell suppleant) och förslag för en auktoriserad revisor.

Vi tar emot tips på kandidater och andra synpunkter på valberedningen@friskfri.se