Om oss

Grunden i Frisk & Fri är den egna erfarenheten av ätstörningar och tillfrisknande.

Frisk & Fri är riksföreningen mot ätstörningar. Vi har lokalavdelningar på flera platser i landet samt digitala stödkanaler och telefontider för drabbade och närstående, oavsett var en bor. 

Vi skapar vår verksamhet med utgångspunkt i den egna erfarenheten och förståelsen och kunskapen som kommer med den. Tillsammans blir våra individuella drivkrafter till föreningens gemensamma vision – en vision om ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva, med respekt för människors olikheter och lika värde.     

Med erfarenhetsbaserad kunskap menar vi att vi utgår från den samlade gemensamma erfarenheten som kommer från våra egna upplevelser av ätstörningar, som drabbad eller närstående. Kunskapen samlas inom Frisk & Fri men även från stödsökande och medlemmar.  

Erfarenheten kan bestå av upplevelser från vårdtiden, insikter om livet som kommer efter en genomlevd ätstörning och svårigheter i relationer till sig själv och andra. Alla våra gemensamma erfarenheter utvecklas och fylls på över tid. Våra kontakter inom forskning och behandling bidrar till att vi håller oss uppdaterade, utifrån olika perspektiv. Det skapar en gedigen kunskapsbank som är unik för oss. 

För att arbeta mot vår vision bygger Frisk & Fris verksamhet på tre kompletterande ändamål.

Föreningen ska:   

  • Ge stöd till personer med ätstörningar och deras närstående.
  • Sprida kunskap och arbeta i förebyggande och hälsofrämjande syfte.
  • Arbeta intressepolitiskt för ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och behandla ätstörningar. 

Jobba hos oss

När det finns tjänster att söka inom föreningen hittar du dessa här.

Lediga jobb

Dokument

Här finner du föreningens stadgar, årsredovisning och policys som rör vår verksamhet.

Läs mer

Riksstyrelse

Frisk & Fris riksstyrelse ansvarar för föreningens övergripande verksamhet. Styrelsen är delaktig i föreningens strategiska utveckling och tar beslut om ramarna för verksamheten, inklusive kommunikativa och ekonomiska satsningar.

Sammantaget har styrelsen kompetens 
rörande forskning och behandling på ätstörningsområdet, ekonomi, marknadsföring samt egna erfarenheter av ätstörningar. 

Kontaktuppgifter till styrelsen