Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

När behandlar vi dina personuppgifter?

 • När du blir medlem via vår hemsida.
 • När du skänker en gåva (om du inte väljer att skänka gåvan anonymt).
 • När du beställer material eller köper utbildningar.
 • När du anmäler dig till öppna träffar, stödgrupper, föreläsningar och andra aktiviteter.
 • När du söker vårt stöd via mejl, telefon och chatt, eller ansöker om mentor.
 • När du ansöker om en ledig tjänst eller anmäler intresse för att bli volontär.

Rätten till information, rättelser och rätten att bli glömd

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen. Du har också rätt att kontakta oss för att begära radering av dina uppgifter, d.v.s. rätten att bli glömd.

Hur vi hanterar medlemmarnas personuppgifter

I vårt medlems- och givarregister sparar vi:

 • Ditt namn, din adress, din e-post och ditt mobilnummer, för att kunna göra utskick till dig. Du kan givetvis välja vilka utskick du vill få – och vilka som inte är relevanta för dig
 • Ditt personnummer, för att vid behov kunna uppdatera dina adressuppgifter via Folkbokföringen (SPAR). Medlemsregistret ligger även till grund för vilka bidrag Frisk & Fri kan söka. Vissa offentliga bidragsgivare vill veta kön, ålder och hur många av våra medlemmar som bor i ett visst län. Informationen lämnas bara ut anonymiserat
 • Transaktioner, så att vi kan föra statistik om inkomna medlemsavgifter för vår årsredovisning och våra rapporter till Svensk Insamlingskontroll, Giva Sverige, mm. Kontonummer sparas endast för medlemmar som önskar betala genom autogiro.

Dina personuppgifter raderas senast 24 månader efter avslutat medlemskap.

Medlemsvillkor

Ditt medlemskap gäller för innevarande år. Tecknas avtalet under oktober till december, så gäller medlemskapet även för året därpå. Därefter sker fakturering årligen i november/december så länge vi inte har mottagit en uppsägning från dig. Önskar du ej fortsätta medlemskap, se information Uppsägning av medlemskap.

Uppsägning av medlemskap

För att säga upp ditt medlemskap, kontaktar du medlemsservice på service@friskfri.se så hjälper vi dig med detta. Vi har ingen uppsägningstid utan du kan när som helst höra av dig till oss om du vill avsluta ditt medlemskap. Uppsägningen träder i kraft det datum den inkommer till oss. Redan betald medlemsavgift för innevarande år betalas inte tillbaka.

Hur vi hanterar givarens personuppgifter

I vårt medlems- och givarregister sparar vi:

 • Ditt namn, din adress och eventuella andra uppgifter som du valde att ange vid din inbetalning, för att kunna tacka dig och göra utskick. Du kan givetvis välja att inte få utskick
 • Transaktioner, så att vi kan föra statistik om inkomna gåvor för vår årsredovisning och våra rapporter till Svensk Insamlingskontroll, Giva Sverige, mm. Kontonummer sparas endast för givare som önskar betala genom autogiro.

Hur vi hanterar personuppgifter av våra beställare (material, utbildningar)

Vi sparar:

 • Ditt namn, din adress, din mejladress och ditt telefonnummer, för att kunna hantera din beställning.

Hur vi hanterar personuppgifter inkomna via vår aktivitetskalender

Vi sparar:

 • Ditt namn och din mejladress, för att kunna hantera din anmälan.

Hur vi hanterar stödsökandes personuppgifter

Vi sparar:

 • Mejl, raderas senast 30 dagar efter genomläsning.
 • Vid mentorsansökan sparar vi ditt namn, din adress, din mejladress, ditt personnummer samt information om anledningen till att du söker en mentor. Kan vi tilldela en mentor till dig sparas dessa uppgifter i sex månader, dvs under pågående mentorskontakt och avslutande utvärdering. Kan vi inte tilldela en mentor raderas din information omgående efter svaret.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Frisk & Fri sparar uppgifterna enligt ovan. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Personuppgiftsbiträdesavtal

Frisk & Fri samarbetar med bolag som behandlar dina personuppgifter för Frisk & Fris räkning, exempelvis IT-leverantörer och tryckeri. Vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med våra samarbetspartners, där vi säkerställer att tredje part behandlar personuppgifter på samma ansvarsfulla sätt som vi själva gör.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att (a) tillmötesgå tillämplig lag, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet; (b) tillvarata Frisk & Fri:s rättsliga intressen, eller (c) upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

Vi använder kakor

En kaka är en textfil som finns på många webbplatser och som sparas på din dator när du besöker dessa. Läs mer om detta här.

Förändringar av integritetspolicyn

Om denna integritetspolicy ändras kommer Frisk & Fri att publicera den justerade integritetspolicyn på www.friskfri.se, med information om när ändringarna träder i kraft. Om Frisk & Fri genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kan Frisk & Fri också välja att informera dig på annat sätt, till exempel via mejl.

Kontaktinformation till Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Har du frågor om Frisk & Fris behandling av personuppgifter eller vill begära ett registerutdrag, kontakta oss på följande sätt:

Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Inedalsgatan 5
112 33 Stockholm
info@friskfri.se

Organisationsnummer 802012-8925

Integritetspolicyn är fastställd 2022-03-25