Vad menar vi med erfarenhetsbaserad kunskap och gemensam erfarenhet?

Den erfarenhetsbaserade kunskapen är viktig i vår förening, det är den vi bygger vår verksamhet på. Med erfarenhetsbaserad kunskap menar vi att vi utgår från den samlade gemensamma erfarenheten som kommer från våra egna upplevelser av ätstörningar, som drabbad eller närstående. Kunskapen samlas inom Frisk & Fri men även från stödsökande och medlemmar.  

Erfarenheten kan bestå av upplevelser från vårdtiden, insikter om livet som kommer efter en genomlevd ätstörning och svårigheter i relationer till sig själv och andra. Alla våra gemensamma erfarenheter utvecklas och fylls på över tid. Det skapar en gedigen kunskapsbank som är unik för oss.