Utbildning

Inom Frisk & Fris förebyggande arbete erbjuder vi föreläsningar, workshops och
utbildningar. Aktiviteter riktade mot barn och unga fokuserar på att öka
självkänslan. Till vuxna vänder  vi oss med bland annat information och kunskap om ätstörningar och vad som kan ligga till grund för att en del drabbas. Det är genom ökad kunskap och  information som vi har chansen att upptäcka problem i tid och påverka att
färre drabbas, och att redan drabbade kan få stöd i att bli friska och fria.

Uppdrag: Självkänsla

Uppdrag: Självkänsla är en workshop för unga mellan 12-20 år för bättre självkänsla. Vi erbjuder Uppdrag: Självkänsla till skolor och ungdomsverksamheter på flera orter i landet.

Uppdrag: Frisk

Uppdrag: Frisk är en utbildning för vuxna som behöver lära sig mer om ätstörningar, bemötande, hur det går att upptäcka ätstörningar samt hur vi kan arbeta förebyggande.

We care och I care

We care och I care är utbildningar om idrott och ätstörningar. Utbildningarna riktar sig främst till idrottsorganisationer och idrottsledare som vill öka kunskapen om bemötande och förebyggande av ätstörningar inom idrotten.