Utbildning

Inom Frisk & Fris förebyggande arbete erbjuder vi olika föreläsningar, workshops och utbildningar. Aktiviteter för barn och unga syftar till att bidra till psykisk hälsa genom att möta barn och unga på deras villkor, skapa tillfälle att öka deras medvetenhet kring utmaningar och strategier som påverkar deras mående.

Föreläsningar och utbildningar för vuxna har som mål att öka kunskap om ätstörningar. Vi lyfter orsaker varför en del drabbas, hur vi kan förebygga, upptäcka ätstörningar och hur vi kan bemöta någon som vi tror kan vara drabbad. Genom ökad kunskap och information ökar chansen att upptäcka problem i tid och öka chanserna att redan drabbade kan få stöd i att bli friska och fria.
Våra utbildningar vänder sig dels till vuxna i allmänhet i Uppdrag: Frisk, dels till idrottsledare specifikt i We Care och I Care.

Uppdrag: Självkänsla

Uppdrag: Självkänsla är en workshop där elever ges möjlighet att reflektera kring upplevda utmaningar och möjligheter i deras vardag/omgivning. Vi pratar bland annat om självkänsla, media, ideal och normer. Vad gör det med oss att media och reklam förskönar och stylar mycket av det som sänds till oss? Framför allt pratar vi om vilka strategier eleverna/ungdomarna själva har för att hantera eventuella utmaningar.

Uppdrag: Frisk

Uppdrag: Frisk är en föreläsning för vuxna som vill lära sig mer om ätstörningar. Målet är att ge ökad kunskap om tidiga varningssignaler, lyfta faktorer som kan bidra till ätstörningar och ge redskap hur bemöta någon du är orolig för. Uppdrag: Frisk vill också bidra till insikter om hur det går att förebygga att någon drabbas.

We care och I care

We care och I care är utbildningar om idrott och ätstörningar. Utbildningarna riktar sig främst till idrottsorganisationer och idrottsledare som vill öka kunskapen om bemötande och förebyggande av ätstörningar inom idrotten.