Utbildning

Rätt kunskap är viktigt i arbetet med att minska riskerna för ätstörningar, därför är våra målgruppsanpassade utbildningar en betydelsefull del av vårt verksamhetsutbud. Här kan du läsa mer om dessa.  

 

Utbildning - Frisk & Fri.

Våra utbildningar bidrar till din verksamhets arbete för att förebygga ätstörningar och arbeta hälsofrämjande. Till grund för materialet ligger Frisk & Fris gemensamma kunskap, med erfarenhet av ätstörningar och tillfrisknande som bas. Utbildningarna är även framtagna i dialog med forskare inom ätstörningsfältet och tillsammans med den egna erfarenheten gör det dem unika.

Tränare

Vi har anpassade utbildningar för dig som tränare inom en idrottsförening eller på gym. Målet med We care och I care är att ge dig kunskap om ätstörningar, samt hur du och din organisation kan skapa ett hälsosamt träningsklimat och skapa förutsättningar för att färre ska drabbas.

 

Läs mer och boka

Yrkesverksamma

Vår utbildning Uppdrag: Frisk är perfekt för arbetsplatser, organisationer och föreningar. Utbildningen riktar sig till dig som, i din yrkesroll, vill lära dig mer om ätstörningar, bemötande och hur du skapar förutsättningar för att färre personer ska drabbas.

Läs mer och boka

Barn och ungdomar

Vår uppskattade föreläsning Uppdrag: Självkänsla riktar sig till sig som önskar en utbildning för barn och ungdomar. Föreläsningen skapar tankar och reflektion kring ämnen som ofta är starka komponenter när någon utvecklar en ätstörning eller annan form av psykisk ohälsa. Vi berör ämnen som självkänsla, sociala medier, ätstörningar, sund rörelse samt normer och ideal.

Läs mer och boka