Grupper & träffar

Våra öppna träffar och stödgrupper finns både för dig som är drabbad av en ätstörning, och för dig som står nära någon som inte mår bra.

 

Du är välkommen att delta i en öppen träff eller stödgrupp även om du eller din närstående inte har en fastställd ätstörningsdiagnos.

Våra grupper och träffar innebär att du får träffa andra i en liknande situation och de leds av personer med egna erfarenheter av ätstörningar. Det är en möjlighet för dig att få stöd och uppleva gemenskap, men ersätter inte vård, behandling eller terapi.

Öppen träff

En öppen träff sker vid ett tillfälle, antingen digitalt eller på plats i någon av de lokalavdelningar som erbjuder detta. Den öppna träffen är för medlemmar och är kostnadsfri.

Vi informerar om vår verksamhet och lyssnar alltid efter vad gruppen vill diskutera.

Träffen leds av volontärer med egen erfarenhet av ätstörningar, antingen som före detta drabbad eller närstående.

Vem kan delta?

Sök aktuell öppen träff

Stödgrupp

För dig som har ett enskilt medlemskap eller familjemedlemskap finns möjligheten att köpa en plats i en stödgrupp. Stödgruppen träffas vid fyra tillfällen med samma deltagare. Syftet är att få träffa andra i liknande situation och diskutera för gruppen aktuella ämnen.

Stödgruppen kan vara digital eller på plats i någon av de lokalavdelningar som erbjuder detta. Gruppen leds av volontärer med egen erfarenhet av ätstörningar, antingen som före detta drabbad eller närstående.

Vem kan delta?

Kostnad

Priset för att delta i grupp är 500 kr totalt för 4 träffar.
Om två eller fler från samma familj vill delta: 500 kr + 250 kr/extra per deltagare.

Sök aktuell stödgrupp
Grupper & träffar - Frisk & Fri.

”Jag har haft fantastisk hjälp av Frisk & Fri vid flera tillfällen och bland annat deltagit i en digital stödgrupp för närstående. Ni gör ett helt ovärderligt arbete och jag kan inte nog prisa alla ideella krafter som hjälper oss som är mitt i mardrömmen att förstå, som visar att det finns en väg ut och ger hopp!

-Stödsökande