Vårdrapporten

Drabbade och närståendes upplevelser av vård för ätstörningar.

Frisk & Fri har sedan 2022 tagit fram en årlig rapport utifrån de enkätsvar vi får från drabbade och närstående, om hur de upplever vården för ätstörningar.

Vårdrapporten är unik i sitt slag i Sverige. Syftet är att ge personer som befinner sig inom vården en röst och en möjlighet att påverka framtiden.

650 har tyckt till om vården – samsjuklighet är årets tema

Under det senaste året har över 650 personer, med erfarenhet som drabbade eller närstående, delat med sig av sina erfarenheter av vård för ätstörningar genom en omfattande enkät. Dessa insikter har sammanställts i rapporten Vårdrapporten 2023 som belyser brister inom vården och ger en tydlig bild av olika förbättringsåtgärder.

Rapporten utgör en ovärderlig kunskapskälla för att skapa en mer effektiv, respektfull och hållbar vård.

Läs Vårdrapporten 2023

Ätstörningar handlar om liv och död – behandlingsansvaret får inte ligga på föräldrarna!

Ätstörningar är ytterst komplexa och svårbehandlade sjukdomar. Personer i alla åldrar drabbas, men för alla under 18 år hamnar ett stort ansvar hos föräldrar. Det ser vi i Frisk & Fri dagligen i våra kontakter med närstående.

Läs mer

Gör din röst hörd genom att svara på vår enkät till kommande vårdrapport

Vi behöver din erfarenhet - var med och påverka vård och beslutsfattare

Är du drabbad av en ätstörning och har varit i kontakt med vården under senaste året? Eller är du närstående till någon som har varit i kontakt med vården på grund av sin ätstörning under senaste året? Då vore vi tacksamma om du vill delta i vår anonyma webbenkät och dela med dig av dina erfarenheter.

Dina svar hjälper oss att stärka vår påverkanskraft i kontakt med vården, myndigheter och beslutsfattare i andra relevanta sammanhang.

Våra samlade egna erfarenheter är en viktig del för att förbättra både kunskapsläget om och förståelsen för ätstörningar. Inom hälso- och sjukvården och i samhället i stort.

Att svara på enkäten kommer att ta ca 20 minuter och deltagandet är anonymt. Våra utvärderingar kommer vi att presentera årsvis i form av en rapport som vi delar via våra egna kanaler och i andra relevanta sammanhang.

Enkät för dig som är drabbad Enkät för dig som är närstående

Våra utgivna rapporter

Vårdrapporten 2023

Tema: Samsjuklighet

Vårdrapporten 2023

Vårdrapporten 2022

Här finner du vår allra första vårdrapport, den första i sitt slag i Sverige.

Vårdrapporten 2022