Vad gör jag om jag är orolig för att någon är drabbad?

Etablera omtanke och delge personen din oro. Försök hålla samtalet till personens mående och det som du reagerar på, inte eventuella fysiska förändringar eller sådant som är direkt kopplat till mat och ätande. Men det viktigaste är att våga fråga och våga lyssna när svaren kommer. Du kan även läsa mer här.