Vad är orsaken till att någon utvecklar en ätstörning?

Det korta svaret är många, ätstörningar är nämligen ett samspel mellan många faktorer. Ofta utvecklas en ätstörning i samband eller i anslutning till större förändringar i livet. Så som att byta skola, separera – sin egen eller ens föräldrars, flytt eller att någon i ens närhet blir svårt sjuk. Det finns också en genetisk faktor som gör att vissa har en större sårbarhet att utveckla en ätstörning. Även samhällets ideal och normer kring kropp och ätande är en bidragande faktor. Tillika om en varit med om någon form av trauma, exempelvis blivit mobbad eller varit utsatt för våld, så kan en vara extra sårbar för att hamna i en ätstörning.  Läs mer om detta här.