Villkor och samtycke

För att kunna skicka in en intresseanmälan för mentorskap behöver du godkänna nedanstående villkor.

Jag samtycker till att de uppgifter jag anger i min intresseanmälan kan läsas och behandlas av Frisk & Fri i enlighet med GDPR  (General Data Protection Regulation), med syftet att tilldela mig en mentor.

Om vi har möjlighet att tilldela en mentor gäller följande

Mentorskapet pågår i fem månader enligt det upplägg jag valt och blivit tilldelad, antingen via mejl eller via Teams (röstsamtal eller videosamtal).
Jag behöver under denna tid meddela min mentor om något uppstår som gör att mentorskapet behöver avslutas.

Om det uppstår problem med mentorskontakten behöver jag kontakta mentorsamordnaren omgående.

I och med att jag tilldelas en mentor genom Frisk & Fri godkänner jag också att mina personuppgifter (namn, adress, personnummer) får lämnas ut till SOS Alarm 112 i en eventuell nödsituation, om min mentor bedömer att det finns risk för mitt liv eller hälsa.  Datum, namn och personnummer anges i ansökan.

Personuppgiftsansvarig
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar
Inedalsgatan 5
112 33 Stockholm
08-207214
info@friskfri.se

Org.nr 802012-8925

Huvudansvarig för ansökningsförfarandet

Anna-Johanna Dahlkvist, samordnare mentorer
anna-johanna.dahlkvist@friskfri.se

Mottagare av personuppgifter efter behandlad intresseanmälan
Din tilldelade mentor.

Hantering av personuppgifter
Fullständig information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du i vår Integritetspolicy.