Våga prata om ätstörningar

Emma filosoferar

Det finns mycket okunskap i samhället kring ätstörningar vilket kan bidra till att det pratas om på fel sätt. Många får därför fel syn på vad ätstörningar egentligen innebär. Dessvärre läggs ofta mycket fokus på de fysiska konsekvenserna av sjukdomen. Det är fel att begränsa ätstörningar till det fysiska, ätstörningar är trots allt en psykisk sjukdom. Det finns så mycket fler utmaningar som inte är kopplat till fysiska aspekter. Faktumet är att majoriteten av dem som är drabbade är normalviktiga vilket jag tycker ger perspektiv på verkligheten. Därför är det viktigt att när vi stöter på dessa fördomar att bemöta med kunskap.

Jag har valt att vara öppen med mina erfarenheter som tidigare drabbad i syfte av kunna sprida kunskap om ätstörningar. Min önskan är att öka medvetenheten i samhället för att motverka att sprida myter och skeva perspektiv. Jag tror att vi genom att prata om våra erfarenheter öppnar upp för en verklighet som vidgar förståelsen av ätstörningar. Med tacksamhet har många i min omgivning valt att öppna upp sig och berätta om sina erfarenheter. En fråga som ofta förekommer är om det verkligen går att bli frisk från ätstörningar. För många drabbade och närstående är kännedomen om friskhet en viktig förutsättning för att hålla hoppet uppe. Därför ser jag det som min plikt att prata om min väg till friskhet.

Det kan för många kännas jobbigt och obekvämt att prata om ätstörningar. När jag började vara öppen om min anorexi kunde jag skämmas. Men att börja prata om mina erfarenheter blev mitt redskap för att bryta skammen. För mig blev anorexin ett kapitel i mitt liv som förändrade mig som människa. Det har därför varit en frigörande process att få vara ärlig om min bakgrund när ätstörningar pratas om i olika sammanhang. Jag tänker att det är viktigt få berätta om hur kampen mot ätstörningar verkligen ser ut.

I framtiden hoppas jag att synen på ätstörningar förändras. Jag hoppas vi tillsammans kan förändra genom att våga lyssna på varandra. Vi behöver vara öppna gentemot varandra och låta svåra frågor besvaras. Tillsammans kan vi arbeta mot ätstörningar.