Utmaningen var att släppa taget

Emma filosoferar

För 6 år sedan blev jag frisk och fri från ätstörningen. Många gånger tänker jag tillbaka på min egen tid som drabbad. Ofta får jag frågan om min resa till friskhet. Hur blir en frisk och fri från ätstörningar egentligen? Går det att bli frisk? Svaret är ja, men vägen dit ser olika ut för alla personer. I mitt fall var den krokig och lång, som den är för dem flesta.

 

Foto: Frisk & Fri

 

Det var en av det svåraste perioderna i mitt liv. Utmaningen var att släppa taget, att våga ta beslut som väckte oerhört starka känslor av rädsla. Tankar jag ständigt reflekterade över var vem jag skulle vara utan min ätstörning. Eftersom jag hade varit sjuk i många år hade jag glömt hur jag var som person, vilka egenskaper jag hade, vad jag tyckte om att göra och vad jag drömde om i framtiden. Destinationen frisk var helt enkelt en plats jag inte kände mig trygg i, jag kände mig istället trygg i min ätstörning. Samtidigt visste jag hur ätstörningen hade försämrat hela mitt liv. Min motivation var helt enkelt att jag inte orkade må dåligt längre. Jag var tvungen att hålla fast om hoppet av att det friska livet var värt det.

Denna process är en av de svåraste för mig eftersom jag ständigt behövde vara aktiv i mitt motstånd gentemot det sjukliga. Det krävdes att rannsaka mig själv och vara ärlig med de sjukliga tankarna som fanns. Dessa tankar behövdes ständigt vändas och vridas på för att komma fram till ett sundare förhållningssätt. Med tiden blev det lättare att komma ifrån de destruktiva tankarna. Efter 5 år blev jag frisk och fri. Trots den hårda vägen till friskhet var det värt. Jag kom till insikt över hur mycket jag gått miste när ätstörningen fått styra och ställa.

I dag är jag oerhört tacksamhet över att vara frisk och fri. Jag är också tacksam för de erfarenheter jag har som tidigare drabbad. Det har gett mig otroligt mycket insikter om livet och hur jag vill leva i dag. Det har varit en anledning till mycket annat gott som har öppnat upp sig längst med vägen. Med mina erfarenheter kan jag vara ett stöd till andra drabbade och närstående vilket är givande på många sätt. Tack för det friska livet.