Medvetenhet om den rådande hälsohetskulturen

Emma filosoferar

I dagens samhälle fokuseras mycket på det yttre i form av utseende och status. Det ställer höga krav på oss som människor att leva upp till dessa. Hälsohetskulturen är bland annat en del av det stora fokuset på det yttre. Den säger hur vi ska äta, träna och se ut för att passa in. Hälsohetskulturen har flera olika motstridiga åsikter som gör att vi inte kan göra något helt och hållet rätt.

 

Foto: Frisk & Fri

 

Detta leder till en stress och oro kring ifall vi räcker till. Därför tycker jag det är viktigt att visa motstånd gentemot dessa ohållbara och osunda livsstilar. Det kan handla om att tänka på vad en pratar om vad gäller kost och träning framför andra eller på sociala medier. Men det kan också handla om att rannsaka oss själva och vårt eget förhållningssätt till en hälsosam livsstil. För min egen del tycker jag att avsikten bakom våra handlingar avgörande. Vad är egentligen min avsikt när det kommer till vad jag äter och hur jag tränar? Äter vi för att ge näring och tillgodose kroppens behov? Tränar vi för att bibehålla en god hälsa?

Dessa frågor bör vi ställa oss själva för att inte dras med i hälsohetskulturen för att undvika att det yttre blir vårt främsta fokus. För i slutändan bör vi sträva efter att vårda vårt inre, annars bryter vi tillslut ner oss själva. Om vi låter det yttre stå över vårt inre, mår vi i de flesta fall inte bra. Med detta sagt bör vi vara mer medvetna om den rådande hälsohetskulturens påverkan på oss som individer och samhälle samt hur vi kan undvika att dras med i den. För hur vill vi leva egentligen? Vill vi leva våra liv för att leva upp till orealistiska krav och förväntningar? Kan vi inte istället leva för att må bra och göra gott? Valet är ditt!