Låt dig inte påverkas av skeva kroppsideal

Emma filosoferar

Jag tänker mycket på hur kroppsideal i samhället ständigt påverkar oss. Många är inte medvetna om hur det påverkar oss och vilka konsekvenser det kan få. Dessvärre bidrar ofta kroppsideal till känslor av otillräcklighet eftersom många av dem inte stämmer överens med verkligheten. Sociala medier är även bidragande till att förmedla skeva kroppsideal. Det är väldigt oroväckande på tanke med hur centralt sociala medier har blivit dem senaste åren.

 

Foto Frisk & Fri

 

Under min sjukdomsperiod påverkades jag en hel del av kroppsideal. Jag hade orealistiska krav på mig själv vilket bland annat inkluderade att uppnå skeva kroppsideal. Mitt värde låg i hur mycket jag liknande kroppsidealet vilket var ett destruktivt krig utan slut. Självkritiken mot min kropp var stark och fokuset låg på att förändra min kropp. Att vara drabbad av en ätstörning och samtidigt leva i ett ätstört samhälle gjorde det inte lättare att försöka tänka rationellt. Speciellt inte under min tillfrisknadsperiod när jag kämpade för att acceptera min kropp som den var.

När jag blev frisk från mina ätstörningar fick jag nya glasögon. Jag kom till en viktigt insikt efter min sjukdomsperiod vilket var att ätstörningen aldrig blev nöjd oavsett hur jag såg ut. Jag kan ibland känna mig friskare än andra människor som inte varit sjuka, eftersom många hamnar i fällan att blint följa den rådande hälsohets kulturen och strävar efter att uppnå skeva kroppsideal. Att bli nöjd med sin kropp handlar inte om att klandra den, utan att acceptera den för vad den egentligen är.

Vi är alla uppbyggda olika och därför ser vi också olika ut. Vi bör istället acceptera vår natur och oss själva som unika individer. Som frisk och fri lägger jag mitt fokus istället på tacksamhet. Jag tacksam över den styrka och kapacitet min kropp innehar. Jag är tacksam över att min kropp återhämtade sig efter ätstörningen. Jag är sist men inte minst tacksam över den resa vi har gjort tillsammans och nu är det mitt ansvar att bibehålla en fortsatt god relation mellan oss.