Vi välkomnar riktlinjer för ätstörningar – och efterlyser en nationell strategi

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat nationella riktlinjer för ätstörningsvården. Syftet med dessa riktlinjer är att stödja hälso- och sjukvården att erbjuda enhetlig och effektiv vård till patienter, med maximal nytta och till en rimlig kostnad. Riktlinjerna riktar sig särskilt till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården.

Med anledning av detta medverkade vår Generalsekreterare Fredrika Sandell i SVT Morgonstudion tillsammans Utredaren Elisabeth Eidem från Socialstyrelsen. Samt Helena Forsman, strategisk verksamhetsutvecklare tillsammans med Sofia von Malortie i Nyhetsmorgon i morse.


SVT Morgonstudion: www.svt.se/nyheter/inrikes/nya-riktlinjer-for-vard-vid-atstorningar-handlar-mycket-om-att-oka-kunskapen

TV4 Nyhetsmorgon: www.tv4.se/artikel/26vCDV9WJ3fOFR2I6euSZs/manga-med-aetstoerningar-far-inte-hjaelp-sa-ska-nya-riktlinjer-foerbaettra


Frisk & Fri välkomnar detta initiativ och ser det som en viktig milstolpe för att säkerställa ökad kunskap samt för att göra vården mer tillgänglig och jämlik för alla som är drabbade av ätstörningar. I vår Vårdrapport 2023, där vi sammanställt 650 svar från patienter och närstående om deras upplevelser av vård för ätstörningar, framgår det tydligt att det finns ett behov av ökad kunskap och mer individanpassad vård.

Med vår djupa förståelse för ätstörningarnas komplexitet har Frisk & Fri deltagit i delar av processen med att ta fram riktlinjerna. Vi ser deras potential att göra verklig skillnad.

Samtidigt vill vi starkt betona vikten av förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. Det är inte bara behandling av ätstörningar som måste förbättras, utan även insatserna för att förhindra att personer utvecklar ätstörningar behöver kraftfullt utökas.

Frisk & Fri arbetar för en framtid där ätstörningar förebyggs effektivt och där alla som drabbas får den vård och det stöd de behöver för att återhämta sig och leva fulla och friska liv. Därför vill vi att en nationell strategi, som samlar all kunskap och resurser för att både förebygga och behandla ätstörningar, tas fram.

Se fler nyheter

Vi välkomnar riktlinjer för ätstörningar – och efterlyser en nationell strategi

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat nationella riktlinjer för ätstörningsvården. Syftet med dessa riktlinjer är att stödja hälso- och sjukvården att erbjuda enhetlig och effektiv vård till patienter,...

Läs mer

Stort intresse för vår vårdrapport!

Regionpolitiker, tjänstepersoner samt enhetschefer och medarbetare från ätstörningskliniker och psykiatrimottagningar från hela landet, totalt över 100 personer, deltog i fredagens frukostmöte som vi arrangerade digitalt. Psykologen och forskaren Johanna...

Läs mer

Nyhet! Specialchatt för närstående.

Vi har öppnat tider i vår stödchatt för dig som är nära någon som är drabbad eller är orolig för någon som är på väg att utveckla en ätstörning....

Läs mer