400 har tyckt till om ätstörningsvården – nu samlat i en unik rapport!

Frisk& Fri har för första gången tagit fram en rapport om hur drabbade och närstående upplever ätstörningsvården. I nära samarbete med Johanna Levallius, som är psykolog och forskare, har vi sammanställt svar från 400 personer som har varit i kontakt med vården under det senaste året.   

Rapporten innehåller bland annat krav på bättre bemötande, högre kunskapsnivå utanför specialistvården och fler behandlingsalternativ. Samtliga slutsatser understöds av forskning som viktiga för framgångsrik vård. 

Vårdrapporten 2022 - patienters och närståendes upplevelser

Denna vårdrapport är den första av sitt slag i Sverige. Vi i Frisk & Fri har som avsikt att lansera den på årlig bas. Syftet är att rikta uppmärksamhet på patienters och närståendes upplevelser – de måste tas på allvar! 

Läs Vårdrapporten 2022

Se fler nyheter

Vi välkomnar riktlinjer för ätstörningar – och efterlyser en nationell strategi

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen utarbetat nationella riktlinjer för ätstörningsvården. Syftet med dessa riktlinjer är att stödja hälso- och sjukvården att erbjuda enhetlig och effektiv vård till patienter,...

Läs mer

Stort intresse för vår vårdrapport!

Regionpolitiker, tjänstepersoner samt enhetschefer och medarbetare från ätstörningskliniker och psykiatrimottagningar från hela landet, totalt över 100 personer, deltog i fredagens frukostmöte som vi arrangerade digitalt. Psykologen och forskaren Johanna...

Läs mer

Nyhet! Specialchatt för närstående.

Vi har öppnat tider i vår stödchatt för dig som är nära någon som är drabbad eller är orolig för någon som är på väg att utveckla en ätstörning....

Läs mer