Triggande bilder måste få ett slut!

Vi Frisk & Fri följer diskussionerna kring hur kvinnokroppar just nu exponeras på vissa plattformar i sociala medier. Ett flertal tongivande influencers publicerar bilder där exempelvis deras nyckelben eller ryggkotor framträder tydligt. Fokus blir på extrem smalhet, inte på personerna i sig.

Vi är bestörta över att detta smalhetsideal trendar igen. Det är inte normkroppar som syns, utan idealkroppar som visas upp i vinklar där kropparna förmodligen blir ännu smalare än vad de är i verkligheten. Vi är många före detta drabbade som vet att personer med ätstörningsproblematik dras till och inspireras av den typen av bilder, som i många fall signalerar lycka och framgång.

När vi får dessa extrema bilden av hur kroppen ska se ut skapas jämförelseprocesser, vilket vidmakthåller en skev kroppsuppfattning och leder till att människor mår psykiskt dåligt. Risken är stor att sådana bilder leder till en destruktiv syn på den egna kroppen och sig själv som person, vilket i sin tur kan leda till allvarliga ätstörningar.

Ytterligare en aspekt som vi vill lyfta är hur debatten skildras. Plattformar på sociala medier som kritiserar trenden samt även traditionell media använder sig av samma bildinnehåll för att exemplifiera problemet. Det triggar och ger bilderna ännu mer spridning. Ett alternativ är att beskriva bildkompositionerna med ord.

Alla människor har ett ansvar för det som publiceras och delas. Alla har också ett ansvar för att reagera mot innehåll som vi inte mår bra av. Det kan till exempel göra genom att avfölja konton på sociala medier. Om den pågående trenden växer sig starkare kan konsekvenserna bli förödande. Den här typen av bildkompositioner måste alla sluta med, de leder inte till något bra. Inte för någon.

 

Detta är allvar! Ätstörningar förstör och tar liv!

Se fler nyheter

Triggande bilder måste få ett slut!

Vi Frisk & Fri följer diskussionerna kring hur kvinnokroppar just nu exponeras på vissa plattformar i sociala medier. Ett flertal tongivande influencers publicerar bilder där exempelvis deras nyckelben eller ryggkotor...

Läs mer

Ansök om bidrag från Mestertonska Stiftelsen

Behöver du, eller någon i din närhet, stöd och vård av ätstörningssjukdomar? Mellan den 1 augusti och 31 augusti 2023 tar Mestertonska Stiftelsen emot ansökningar för bidrag till hjälp....

Läs mer

400 har tyckt till om ätstörningsvården – nu samlat i en unik rapport!

Frisk& Fri har för första gången tagit fram en rapport om hur drabbade och närstående upplever ätstörningsvården. I nära samarbete med Johanna Levallius, som är psykolog och forskare, har...

Läs mer