Triggande bilder måste få ett slut!

Vi Frisk & Fri följer diskussionerna kring hur kvinnokroppar just nu exponeras på vissa plattformar i sociala medier. Ett flertal tongivande influencers publicerar bilder där exempelvis deras nyckelben eller ryggkotor framträder tydligt. Fokus blir på extrem smalhet, inte på personerna i sig.

Vi är bestörta över att detta smalhetsideal trendar igen. Det är inte normkroppar som syns, utan idealkroppar som visas upp i vinklar där kropparna förmodligen blir ännu smalare än vad de är i verkligheten. Vi är många före detta drabbade som vet att personer med ätstörningsproblematik dras till och inspireras av den typen av bilder, som i många fall signalerar lycka och framgång.

När vi får dessa extrema bilden av hur kroppen ska se ut skapas jämförelseprocesser, vilket vidmakthåller en skev kroppsuppfattning och leder till att människor mår psykiskt dåligt. Risken är stor att sådana bilder leder till en destruktiv syn på den egna kroppen och sig själv som person, vilket i sin tur kan leda till allvarliga ätstörningar.

Ytterligare en aspekt som vi vill lyfta är hur debatten skildras. Plattformar på sociala medier som kritiserar trenden samt även traditionell media använder sig av samma bildinnehåll för att exemplifiera problemet. Det triggar och ger bilderna ännu mer spridning. Ett alternativ är att beskriva bildkompositionerna med ord.

Alla människor har ett ansvar för det som publiceras och delas. Alla har också ett ansvar för att reagera mot innehåll som vi inte mår bra av. Det kan till exempel göra genom att avfölja konton på sociala medier. Om den pågående trenden växer sig starkare kan konsekvenserna bli förödande. Den här typen av bildkompositioner måste alla sluta med, de leder inte till något bra. Inte för någon.

 

Detta är allvar! Ätstörningar förstör och tar liv!

Se fler nyheter

Stort intresse för vår vårdrapport!

Regionpolitiker, tjänstepersoner samt enhetschefer och medarbetare från ätstörningskliniker och psykiatrimottagningar från hela landet, totalt över 100 personer, deltog i fredagens frukostmöte som vi arrangerade digitalt. Psykologen och forskaren Johanna...

Läs mer

Nyhet! Specialchatt för närstående.

Vi har öppnat tider i vår stödchatt för dig som är nära någon som är drabbad eller är orolig för någon som är på väg att utveckla en ätstörning....

Läs mer

Ätstörningar handlar om liv och död – behandlingsansvaret får inte ligga på föräldrarna!

Ätstörningar är ytterst komplexa och svårbehandlade sjukdomar. Personer i alla åldrar drabbas, men för alla under 18 år hamnar ett stort ansvar hos föräldrar. Det ser vi i Frisk...

Läs mer