Press

Frisk & Fri vill synliggöra och lyfta ämnet ätstörningar och det gör vi bland annat genom att ställa upp i intervjuer och artiklar.

Press och media

Vill du tipsa oss om relevanta inslag och artiklar i press och media, får du gärna mejla marika.rasmusson@friskfri.se.

Pressansvarig

Marika Rasmusson nås på marika.rasmusson@friskfri.se eller telefon 072 – 250 72 77.

Ansvarsfull medierapportering

Vi behöver prata om ätstörningar i media där en av utmaningarna
med att gestalta ätstörningar i text, ljud eller rörlig bild är att förklara
komplexiteten i problematiken.

Här finner du våra tips för att göra detta på ett ansvarsfullt sätt.

Läs våra tips

Tips till dig som pratar om ätstörningar

Den egna berättelsen har en stor och positiv påverkanskraft om den delges varsamt och med den nödvändiga försiktigheten som krävs, utifrån omtanke om dig själv och andra.

Ätstörningar är ett ämne som måste behandlas varsamt och
ansvarsfullt för att inte ofrivilligt leda till negativa konsekvenser för läsaren, lyssnaren eller följaren samt bidra till att myter om ätstörningar sprids vidare.

Här finner du våra tips för att göra detta på ett ansvarsfullt sätt.

Läs våra tips