Jag har tidigare haft en mentor hos er och vill få den personen även denna mentorsperiod, går det att lösa?

Du kan berätta för din mentor att du önskar fortsätta, om det är en kontakt som pågår just nu, samt meddela Ellen som är samordnare för mentorskapet. Ellen nås på ellen.abrahamson@friskfri.se. Vi kan inte lova att du får samma mentor som tidigare, men vi gör vad vi kan för att du tilldelas samma mentor när du söker mentor för en ny omgång. Du kan tilldelas samma mentor max två gånger i följd. Har du haft en mentor under en tidigare mentorsperiod kan du också kontakta Ellen. Detta behöver vi veta innan ansökningsperioden startar för att lättare kunna fördela när mentorsperioden kör igång.