Jag funderar på att söka mentor, vad är viktigt att veta om?

Vår ambition är att värna både dig som stödsökande och de volontärer hos oss som är mentorer, för att i möjligaste mån undvika avhopp under pågående mentorsperiod. Därför vill vi gärna uppmana dig, om du inte redan har gjort det, att först testa att ta stöd av oss på annat vis. Antingen i form av mejl, chatt, telefonsamtal eller genom att vara med på en öppen träff. Detta för att få insikter i vad det kan innebära att ta stöd. Det kan nämligen vara svårt att veta hur man kommer att reagera.

Att få stöd kräver en insats av dig själv och kan vara tufft i starten. En sak som är värd att tänka på är att även om mentorn inte har samma diagnos som du eller din närstående så är bakomliggande tankar och känslor ofta desamma. Det är alltså en bra idé att ge mentorkontakten lite tid. Man kan ha stor behållning av en annan persons erfarenheter även om sjukdomsbilden inte är identisk, men ibland krävs det flera samtal innan man når dithän.

Personkemi är förstås viktigt och ibland känns den biten inte helt rätt. Det är fullt naturligt att man inte når fram till varandra och vi uppskattar verkligen om du meddelar oss om det skulle inträffa. Om du inte vill ta det direkt med din mentor går det utmärkt att kontakta Ellen, som är ansvarig för mentorskapet. Tillsammans löser vi det på något sätt.

En sak till: Vår erfarenhet är att det blir bäst för alla parter om överenskommelsen kring hur ofta man ska ha kontakt följs under hela perioden. Att få förhinder någon enstaka gång händer alla, men blir det längre uppehåll går kontinuiteten förlorad.

Det kan vara bra att veta att vi behandlar intresseanmälningarna för mentorskap i den ordning de kommer in. Tilldelningen av mentorer utgår dels från den information vi får i ansökan där vi försöker göra en bedömning om en mentor skulle passa, dels på hur vi kan matcha volontärernas erfarenheter mot de behov/önskemål som kommer in från de som lämnar intresseanmälan. Så bara för att man är tidig med sin intresseanmälan, innebär inte att man automatiskt får en mentor. Vi tilldelar kontakter så länge vi har lediga mentorer kvar.

Varje mentorsperiod ser olika ut beroende på hur många volontärer vi har för tillfället. Trycket på närståendementorer brukar alltid vara extra högt.

Har du frågor kopplat till mentorskapet är du alltid välkommen att höra av dig till vår mentorsamordnare Anna-Johanna.

anna-johanna.dahlkvist@friskfri.se