Jag försökte ringa till Närståendelinjen/Ätstörningslinjen men kom inte fram. Vad ska jag göra?

Ibland är det många som ringer till oss, då kan det vara svårt att komma fram. Men trafiken till telefonlinjerna varierar, så om du provar igen en annan tid/dag så kommer du komma fram efter några försök.