Hitta en rimlig roll

Som barn till en förälder med ätstörda beteenden är det svårt att veta hur man ska bete sig. Man vill finnas, stötta och hjälpa men det är tungt att som barn vara förälderns ”psykolog”. Tror det är viktigt att komma ihåg att oavsett vad är det inte ens ansvar som barn. Man kan finnas, ge kärlek och stöd, protestera mot ätstörda resonemang – men jag är aldrig ansvarig för vad min mamma eller pappa äter, en tanke som hjälpt mig mycket.