Att se individen bakom sjukdomen

I försöket att hjälpa personer med ätstörningar så tenderar vi ofta att vilja ha ett recept hur vägen till bättring kan gå till. Visst finns det ett antal beprövade metoder MEN det bästa som hände oss var att sjukhuspersonalen lyssnade till individens behov, att de var beredda att anpassa metoderna efter behovet, trots att vissa handlingar gick emot de allmänna rekommendationerna. De var också beredda att ta ansvar för de individuell anpassade metoderna. Det var otroligt modigt och hjälpte oss under den allra svåraste tiden.