Att äta

Logga Att äta

Är du nyfiken på att utforska ett nytt sätt att relatera till mat, ätande och din kropp?

Att äta – mindfulness för kropp och knopp fokuserar mer på ”hur” och ”varför” vi äter istället för ”vad” vi äter.

Varför behövs Att äta?

I dagens samhälle är det stort fokus på mat och ätande. Vi möts dagligen av  ”goda råd” om vad som är bra och hälsosamt att äta, men även vad som anses vara farligt. Oftast är dessa råd väldigt motsägelsefulla, vilket även gör att personer utan en ätstörning upplever matsituationen som komplicerad och stressande. Behovet av ett medvetet förhållningssätt till mat och ätande är därför stort och där kan mindful eating vara till stor nytta.

Målet med Att Äta

Att Äta kan hjälpa dig att

• Upptäcka hur du kan äta utan att överäta/underäta eller få skuldkänslor
• Återupptäcka njutning och glädje med mat och kropp
• Utveckla förmågan att känna självmedkänsla

Vem riktar sig Att Äta till?

Kursen vänder sig till vuxna från 18 år och uppåt. Observera att detta inte är något för dig som har en diagnostiserad ätstörning, utan detta är för dig som generellt behöver en mer avslappnad relation till mat och kropp.

Från och med hösten 2017 finns Att Äta- kurser i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Kursens upplägg

Det är en förebyggande* och mindfulnessbaserad kurs med vetenskapliga rötter.

Genom övningar återupptäcker du förmågan att förstå kroppens olika signaler för aptit, sug, fysisk hunger och mättnad. Vi ger dig verktyg för att upptäcka, förstå och bryta vanemässiga mönster kring mat, ätande och kropp. Målet är att du ska hitta en balans mellan att äta för njutnings skull och att äta för att ge kroppen näring.

* Kursen fungerar även som en brygga från frisk till fri. Om du misstänker att du har en ätstörning, läs mer på FÅ HJÄLP för mer information och vägledning.

Kursen består av 10 kurstillfällen à 2,5 timmar. För pris, se Sensus hemsia, länk under anmälan.

Anmälan

Anmälan till kurserna sker direkt i Sensus bokningssystem.
http://www.sensus.se/attata

Övriga frågor

För mer information kontakta Catherine Koff på forebygga@friskfri.se