Har ni någon statistik kopplat till ätstörningar?

För sammanställd statistik hänvisar vi till Riksät – nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling.

I deras årsrapporter hittar du mer information.