Närstående

Det är svårt att se någon i sin närhet drabbas av ätstörningar. Det är viktigt att se problemet och inse att även de som hjälper till behöver tips, råd och stöd.

Var uppmärksam på tidiga signaler

Om din familjemedlem eller vän förändrar sitt matmönster, drar ner på eller utesluter fett och socker och tackar nej till saker som man tidigare tyckt om. Ett tidigt tecken kan vara ett ökat intresse för matlagning och vanligt kan vara att utesluta kött från kosten. Överdrivet motionerande kan vara ett annat tecken på en begynnande ätstörning.

Konfrontera problemen

Presentera din oro på ett kärleksfullt sätt. Skuldbelägg ej. Den som är sjuk kanske förnekar problemen eller blir arg. Ta inte ilskan personligt. Varje person som konfronterar personen sår ett frö till förändring.

Visa att du bryr dig

Fråga hur personen mår och utan att kommentera matintaget, vikten och kroppen. Fokusera hellre på vad personen tänker och känner.

Kräv inte viktökning eller viktnedgång

Kritisera inte din närstående för dess problem utan visa istället att du finns där om hon/han vill berätta om problemen. Kräv inte viktökning /viktnedgång eller förändrat ätbeteende eller att personen nödvändigtvis berättar allt omedelbart. Påtala istället att du finns tillgänglig.

Försök inte vara terapeut

Hjälp personen till professionell behandling. Se vård i menyn ovan. Se också till att du får hjälp och stöd. Det är viktigt att ha någon utomstående att prata med.

Fråga den drabbade hur du kan hjälpa

Vissa tar till exempel själva helt ansvar för maten medan andra vill ha stöd vid matsituationen och att någon talar om hur stora portioner de ska ha. Låt personen berätta för dig hur du kan hjälpa.

Försök skilja på person och sjukdom

Uttryck att du älskar personen även om du hatar de anorektiska/bulimiska symptomen.

Gå inte på tå för den som är sjuk

Var så ärlig du kan. Visa dina känslor men anklaga inte personen för att den är sjuk. Förklara hur du tänker, vad du ser och varför du är orolig.