Vanliga frågor

Här hittar du svar på våra vanligaste frågor.

  • Kategori

Vad är det för skillnad på att få stöd av en mentor istället för att höras via stödmejl, chatt eller era stödtelefonlinjer?

Mentorskap

Allt vårt stöd bemannas av volontärer som tidigare varit drabbade eller levt nära någon som varit drabbad. Den största skillnaden med stödet från en mentor och våra andra stödkanaler...

Allt vårt stöd bemannas av volontärer som tidigare varit drabbade eller levt nära någon som varit drabbad. Den största skillnaden med stödet från en mentor och våra andra stödkanaler är att i mentorskapet har du regelbunden kontakt med samma person under fem månaders tid. Denna typ av stöd passar dig om du känner ett behov av regelbunden kontakt där du kan dela dina erfarenheter med din mentor. Känner du i stället att du har ett behov av kontakt någon gång då och då är chatten, stödmejl och stödtelefon ett bra alternativ. Ibland får du prata med samma person som du pratat med tidigare i chatten och stödtelefon, ibland är det en ny person. Mejlar du till vår stödmejl besvaras dessa allt som oftast av samma person

När är det lämpligt att söka mentor om jag är drabbad?

Mentorskap

När du nyligen avslutat din behandling, eller ska avsluta, kan mentorn vara ett bra stöd på vägen för att bli helt frisk. Även om du gått i behandling under...

När du nyligen avslutat din behandling, eller ska avsluta, kan mentorn vara ett bra stöd på vägen för att bli helt frisk. Även om du gått i behandling under en längre period (till exempel ett par år) kan en mentor vara ett bra stöd, för att ge dig nya perspektiv och ett regelbundet stöd.

Varför kan jag inte söka mentor när jag är i början av en behandling?

Mentorskap

Har du nyss startat en behandling kan det vara bra att lägga fokus och kraft på den, att gå i behandling för en ätstörning kan vara tufft. Givetvis kan...

Har du nyss startat en behandling kan det vara bra att lägga fokus och kraft på den, att gå i behandling för en ätstörning kan vara tufft. Givetvis kan du behöva stöd även då och det går att få hos oss via chatt, stödtelefon, stödmejl eller öppna träffar.

Jag har inte fått plats i någon vård ännu, kan jag ändå söka mentor?

Mentorskap

Att vänta på behandling kan vara tufft men en mentor kan inte ersätta vård, behandling eller terapi. Mentorn är ett komplement och ett stöd under slutskedet av ditt tillfrisknande,...

Att vänta på behandling kan vara tufft men en mentor kan inte ersätta vård, behandling eller terapi. Mentorn är ett komplement och ett stöd under slutskedet av ditt tillfrisknande, alternativ om du gått igenom flera behandlingar och behöver få in nya och andra perspektiv. När du väntar på vård kan behovet av stöd vara stort och även om du inte kan söka mentor hos oss finns stöd att få på andra sätt. Använd gärna våra andra stödkanaler i detta fall och sök stöd via vår chatt, stödtelefon, stödmejl eller öppna träffar.

Varför kan inte jag söka mentor åt mitt barn/sambo/förälder?

Mentorskap

Att söka stöd hos oss behöver vara frivilligt, det innebär att personen som söker en mentor också behöver fylla i formuläret själv och skicka in det. Du som lever...

Att söka stöd hos oss behöver vara frivilligt, det innebär att personen som söker en mentor också behöver fylla i formuläret själv och skicka in det. Du som lever nära någon som du tror skulle vara hjälpt av mentorskapet kan uppmuntra att personen söker en mentor men du kan inte söka en mentor åt personen.

Jag är för ung för att ansöka om mentor, vad gör jag då?

Mentorskap

Vi har stöd för dig också. Du kan höra av dig via chatten, skicka stödmejl eller ringa Ätstörningslinjen/Närståendelinjen.

Vi har stöd för dig också. Du kan höra av dig via chatten, skicka stödmejl eller ringa Ätstörningslinjen/Närståendelinjen.

Jag har inte kommit tillräckligt långt i tillfrisknandeprocessen för att ansöka om mentor, vad gör jag då?

Mentorskap

Vi har stöd för dig också. Du kan höra av dig via chatten, skicka stödmejl eller ringa Ätstörningslinjen. Är du över 18 år kan du även anmäla dig till...

Vi har stöd för dig också. Du kan höra av dig via chatten, skicka stödmejl eller ringa Ätstörningslinjen. Är du över 18 år kan du även anmäla dig till en öppen träff eller stödgrupp.

Jag har blivit tilldelad en mentor som inte har haft samma situation som jag befinner mig i. Varför då?

Mentorskap

Antalet engagerade mentorer varierar vid varje ansökningsperiod. Varje mentors erfarenhet är unik och vissa omgångar har vi fler med en viss ätstörningsbakgrund eller närståendeerfarenhet. Vi försöker alltid tilldela en...

Antalet engagerade mentorer varierar vid varje ansökningsperiod. Varje mentors erfarenhet är unik och vissa omgångar har vi fler med en viss ätstörningsbakgrund eller närståendeerfarenhet. Vi försöker alltid tilldela en mentor som liknar dina erfarenheter i den mån vi kan, men ibland kan det innebära att du får en mentor som inte har precis samma erfarenhet av ätstörningar., har annan könstillhörighet eller är i en annan ålder än du. Det viktigaste för oss är att så många som möjligt som söker blir tilldelad en mentor.

Oavsett om du som söker en mentor är närstående till någon med ätstörningar eller själv drabbad så är det värdefullt att få kontakt med någon. Många av de bakomliggande orsakerna till ätstörningar är ofta väldigt lika för många och därför ser vi stort värde i att du får dela dina erfarenheter med någon annan.

Jag får inte tag i min tilldelade mentor, vad gör jag?

Mentorskap

Kontakta Ellen som är samordnare för mentorskapet så hjälper hon dig. Ellen nås på ellen.abrahamson@friskfri.se.

Kontakta Ellen som är samordnare för mentorskapet så hjälper hon dig. Ellen nås på ellen.abrahamson@friskfri.se.

Jag har tidigare haft en mentor hos er och vill få den personen även denna mentorsperiod, går det att lösa?

Mentorskap

Du kan berätta för din mentor att du önskar fortsätta, om det är en kontakt som pågår just nu, samt meddela Ellen som är samordnare för mentorskapet. Ellen nås...

Du kan berätta för din mentor att du önskar fortsätta, om det är en kontakt som pågår just nu, samt meddela Ellen som är samordnare för mentorskapet. Ellen nås på ellen.abrahamson@friskfri.se. Vi kan inte lova att du får samma mentor som tidigare, men vi gör vad vi kan för att du tilldelas samma mentor när du söker mentor för en ny omgång. Du kan tilldelas samma mentor max två gånger i följd. Har du haft en mentor under en tidigare mentorsperiod kan du också kontakta Ellen. Detta behöver vi veta innan ansökningsperioden startar för att lättare kunna fördela när mentorsperioden kör igång.

Jag har fel medlemsform för att ansöka, vad gör jag då?

Mentorskap

Kontakta medlemsservice så hjälper vi till att uppgradera till ett enskilt medlemskap eller familjemedlemskap.

Kontakta medlemsservice så hjälper vi till att uppgradera till ett enskilt medlemskap eller familjemedlemskap.