Vanliga frågor & svar om ätstörningar

Moln

Vad är orsaken till att man utvecklar någon form av en ätstörning?

Det finns många påverkande faktorer som gör att någon utvecklar en ätstörning, det beror i stort sett aldrig på en enskild orsak utan på samspelet mellan flera faktorer.

Följande faktorer kan ses som påverkande:
en persons självbild: Vår självbild och självkänsla spelar stor roll.
upplevelser under uppväxten.
familjefaktorer. Vad vi har för erfarenheter av trygghet och hur välfungerade vår uppväxt i samspel med vår familj är en faktor.
ärftliga faktorer. Vi kan ha en sårbarhet för att drabbas av psykisk ohälsa om vi har det i släkten.
reaktion på bantning. Relativt ofta börjar en ätstörning med en bantning som går överstyr. Hen upplever en kick, och kan sedan inte avbryta, vilket dels handlar om den positiva feedbacken från omgivningen som triggar att fortsätta.
samhällets skönhetsideal. Våra skönhetsideal är en bidragande orsak men som ensam faktor skapar den inte en ätstörning.
riskgrupper inom vissa idrotter. Vissa grupper är mer utsatta av drabbas. Ofta grupper som tränar hårt och där vikten på ett eller annat sätt är viktig. Riskgrupp är ofta bedömningssporter och där tex en länge vikt är att föredra, tex dansare, gymnaster, kampsportare.

Vad som utlöser en ätstörning är som sagt olika för olika personer, men oavsett hur man insjuknar så medför det ett svårt psykiskt lidande.

 

Vem drabbas av ätstörningar och vilka kännetecken finns det?

Ätstörningar syns inte alltid utanpå, många är normal- eller överviktiga. Ätstörningar kan drabba både män och kvinnor i alla åldrar, även om unga anses vara en särskilt stor riskgrupp. Att vara drabbad av en ätstörning innebär ett stort lidande och påverkar hela ens liv. En ätstörning är en allvarlig sjukdom med det går att bli helt frisk och fri.

Ätstörningar har flera kännetecken. Det kan handla om att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp den, om extrem bantning eller restriktivt ätande. Men framförallt kännetecknas ätstörningar av hur man tänker och känner i förhållande till mat, ätande och sin egen kropp. Man blir mycket upptagen av tankar kring mat, ätande och i vissa fall sitt utseende, och många med en ätstörning är också väldigt självkritiska samt ställer höga krav på sig själva.

Du kan läsa mer om diagnoserna här.

 

Vad gör jag om jag misstänker att någon är drabbad?

Det som är viktigt att tänka på är att söka professionell hjälp, så snabbt som möjligt efter insjuknandet. Ju tidigare en får hjälp, desto snabbare går det oftast att tillfriskna. Något som också är viktigt är att tänka på att det flesta ätstörningar inte syns utanpå. Är du orolig för att någon inte mår bra, våga fråga hur hen mår (utan att skuldbelägga).

 

Hur förebygger man ätstörningar?

Vad gäller förebyggande åtgärder är det bra att stärka personers självkänsla. Tänk även på att inte kommentera personers kroppar, vad man äter osv.

Frisk & Fri har presstips vi brukar ge till media, men där hittar du även generella tips som kan vara bra för alla att känna till, läs mer här: Ansvarsfull pressrapportering 

 

Kan alla bli friska och spelar ålder in?

I stort sett alla kan bli friska från en ätstörning, oavsett vilken typ av ätstörningsdiagnos och kön vi pratar om. Men hur lång vägen till friskhet är kan variera väldigt mycket, allt från några månader till väldigt många år och det beror på lite blandade faktorer.
Det man kan säga är att ju tidigare ätstörningen upptäcks och kommer under behandling, desto bättre förutsättningar är det att tillfriskna (och oftare går detta snabbare än för någon som gått med ätstörningen länge)

Det är lättare att bota en ätstörning ju yngre man är, samt ju kortare tid man varit drabbad, så det innebär ju att det är svårare om man gått med det länge och hunnit blivit vuxen. Dock går det givetvis fortfarande att bli helt frisk. Vi träffar många som varit drabbade i väldigt många år men som nu över som friska och fria från ätstörningen.

Sedan kan man ju vara nyinsjuknad i vuxen ålder och då är ju chanserna för ett snabbt tillfrisknande lika bra som om man upptäcker det på en ung person som inte varit drabbad länge. Det viktiga är helt enkelt att söka professionell vård så snabbt som möjligt.

 

Statistik

Söker du siffror kring diagnosfördelning, könsfördelning, tillfrisknande mm kan du läsa mer här.

Läs mer om ätstörningar

KÄTS – Kunskapscentrum för ätstörningar. Här finner du mer information om ätstörningar, statistik samt forskningsresultat inom ämnet.