Uppdrag: Frisk

Uppdrag: Frisk är en utbildning för vuxna som vill lära sig mer om ätstörningar, bemötande och hur det går att upptäcka och förebygga ätstörningar.

Utbildningsmaterialet är framtaget av Frisk & Fri i samarbete med Kunskapscentrum för Ätstörningar, KÄTS. Till grund för materialet ligger forskning, intervjuer med experter och föreningens samlade erfarenhet av att vara drabbad eller närstående..

Utbildningens upplägg

Utbildningen innehåller följande områden:
– Om ätstörningar
– Bemötande
– Förebyggande

 Målet med Uppdrag: Frisk är att ge och öka

– Kunskap om ätstörningsdiagnoser
– Kunskap om ätstörningars uppkomst och orsak
– Redskap för att upptäcka ätstörningar
– Kunskap om bemötande vid misstanke om ätstörningar
– Kunskap om förebyggande arbete

Övrig info

Tidsåtgång 1,5 h. Pris 3500 kr*

Uppdrag: Frisk leds av personer med bred erfarenhet inom ätstörningsområdet och ofta med egen erfarenhet av att vara drabbad eller anhörig.

*Kostnad tillkommer för eventuella resor och boende. Avbokas föreläsningen senare än en vecka före genomförandet, debiteras full avgift.

Frågor

Har du frågor, kontakta
Emrika Larsson
Utbildningskoordinator
emrika.larsson@friskfri.se

Gör en förfrågan

Fyll i nedanstående formulär för att skicka in en förfrågan till oss. Vi återkommer till dig inom 14 arbetsdagar.

Under Övriga kommentarer får du gärna fylla i om det är något särskilt vi behöver veta om din förfrågan.

Bokningsförfrågan

Välj ort

Välj

Vald ort: