Uppdrag: Frisk

Uppdrag Frisk logo final

Uppdrag: Frisk är en utbildning för vuxna som behöver lära sig mer om ätstörningar, bemötande, hur det går att upptäcka ätstörningar samt hur vi kan arbeta förebyggande.

Utbildningsmaterialet är framtaget av Frisk & Fri i samarbete med Sensus studieförbund och med stöd från Folkbildningsrådet. Till grund för materialet ligger forskning, intervjuer med experter och föreningens samlade erfarenhet av att vara drabbad eller anhörig.

Utbildningens upplägg

Utbildningen utgår från fyra stycken beröringspunkter:
– Om ätstörningar
– Självkänsla och självförtroende
– Bemötande
– Hälsosamt ledarskap

 Målet med Uppdrag: Frisk

– Ge kunskap om ätstörningsdiagnoser
– Att få kunskap om ätstörningars uppkomst och orsak
– Belysa könsskillnader
– Ge redskap för att upptäcka ätstörningar
– Ge kunskap om bemötande vid misstanke om ätstörningar
– Ge kunskap om förebyggande arbete

Övrig info

Uppdrag: Frisk finns att beställa i två olika versioner.

Halvdag:
Tidsåtgång ca 3 – 3,5 timme
Omfattar: föreläsning, frågestund, Uppdrag: Självkänsla för vuxna, samt framtagande av handlingsplan.

Kortversion:
Tidsåtgång ca 1,5 – 2 timmar
Omfattar: föreläsning och frågestund

Utöver priset betalar beställaren för eventuella resekostnader. Som ideell förening är vi momsbefriade.
Avbokas föreläsningen senare än en vecka före genomförande debiteras full avgift.

Uppdrag: Frisk leds av personer med bred erfarenhet inom ätstörningsområdet och ofta med egen erfarenhet av att vara drabbad eller anhörig.

Utbildningen anpassas efter beställarens specifika behov. Vi har gedigen erfarenhet av anpassade utbildningar som är riktade till lärare och pedagoger, idrottsskolor, gym – och idrottanläggningar, personal inom sjukvård och omsorg och av företag där det inom personalen finns någon som är drabbad av en ätstörning.

Bokning och mer information

För mer information, prisuppgift och bokning, kontakta vår utbildningsansvariga Emrika Larsson på emrika.larsson@friskfri.se