Viljan är den starkaste drivkraften

Felicia filosoferar

Det går aldrig tvinga någon annan att bli frisk från en ätstörning, utan det måste komma en vilja inifrån personen själv. Det vet jag utifrån egen erfarenhet av att vara sjuk i anorexia, men även att min tvillingsyster var det.

Anorexian var lömsk eftersom den alltid hamnade i första hand. Hela livet fick anpassa sig för att sjukdomen skulle bli nöjd – vilket aldrig hände. För att bli frisk var det jätteviktigt för mig att förstå på vilka sätt anorexian begränsade mig, och inse hur den förstörde mitt liv. Det gjorde att viljan att bli frisk började gro. Att få sjukdomsinsikt och en vilja bli frisk var det svåraste men det mest betydande för min tillfriskningsprocess. Viljan att bli frisk gick upp och ner, men den stärktes när jag började fokusera på alla fördelar ett friskt liv kunde ge.

 

Foto Frisk & Fri

 

Till dig som är närstående: Du som är nära någon med en ätstörning och hamnar ”i kläm” vill jag säga att den som är sjuk inte alltid väljer hur den ska bete sig. Personen är under ätstörningens starka grepp, och man kan nästan göra vad som helst för att tillfredsställa ätstörningen. Du kommer aldrig kunna göra en annan person frisk, men det du kan göra är att finnas där (som syskon, förälder, vän… ­– och inte som behandlare). Och det är mer än tillräckligt! I efterhand kommer ni ha gått igenom en resa tillsammans som förhoppningsvis kan göra att ni kommer närmare varandra.

Till dig som är sjuk: Viljan att bli frisk är den starkaste drivkraften. Fokusera på alla möjligheter ett friskt liv kan ge. Våga ge det friska livet en chans!!