Vi vuxna har ett ansvar

Caroline filosoferar

Jag tittar på min lilla tjej som nu blivit hela nio månader. Jag önskar så att jag skulle kunna skydda henne från den yttre världen. Jag vill skona henne från de konsekvenser som dessa ideal gav mig som liten och ung. Skydda henne från alla de orimliga krav och idealbilder som vi, ofta omedvetet, matas med dagligen.

Att jag som förälder är hennes första förebild. Mina tankar, beteenden och handlingar kommer vara hennes referensramar den första tiden i hennes liv. Det känns stort, ibland övermäktigt. Men jag har lovat mig själv att i största möjliga mån försöka visa henne att jag duger PRECIS som jag är och ser ut. Min största önskan är att hon ska känna sig fri att vara sig själv, precis den hon är, bortom alla ideal.

Foto Frisk & Fri

Jag tänker också att framför allt vi vuxna har ett ansvar i hur vi är som förbilder kring detta. Exempelvis hur vi ser på oss själva, pratar om oss själva, pratar om att förtjäna en tårtbit, olika bantningsmetoder, före – och efterbilder, träna bort julmaten, ja den här listan kan göras lång. Vad säger det egentligen? Jo, att mat, kropp, vikt och utseende spelar en alldeles för stor roll i hur vi värderar oss själva.

Vi i Frisk & Fri jobbar med detta dagligen på olika håll i landet. Men jag önskar att vi slapp kämpa så för att få dessa osunda och ouppnåeliga krav och ideal att försvinna. Vi har kommit en bit på väg men vi har också lång väg kvar.

Tillsammans kämpar vi vidare för att våra barn ska bli skonade från de ideal som gör oss sjuka och för att få ett samhälle fritt från ätstörningar!