Taggarkiv: enkät

Enkät om anhörigas situation

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) arbetar med ett anhörigprojekt. Projektets fokus är att ta reda på hur anhöriga till personer med psykisk ohälsa mår. Med anhörigprojektet uppmärksammas anhörigas situation och förståelsen ska fördjupas för...

Postad 27 februari, 2015

Taggar: , , ,

Enkätundersökning av studenter

Sara och Christoffer är två studenter från Uppsala Universitet som för sin kandidatuppsats undersöker PR-kampanjer som en del av företags marknadsföring. Nu har de valt att titta på vår Miss Skinny-kampanj som vi genomförde i...

Postad 17 december, 2013

Taggar: ,