Taggarkiv: anhörig

Enkät om anhörigas situation

NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) arbetar med ett anhörigprojekt. Projektets fokus är att ta reda på hur anhöriga till personer med psykisk ohälsa mår. Med anhörigprojektet uppmärksammas anhörigas situation och förståelsen ska fördjupas för...

Postad 27 februari, 2015

Taggar: , , ,

Anhörigas upplevelser

En socionomstudent vid Lunds Universitet söker intervjupersoner till sin C-uppsats. Syftet med studien är att undersöka och få ökad förståelse för hur anhöriga till någon med tidigare ätstörningsproblematik upplevde och hanterade processen. Det som ska...

Postad 21 november, 2013

Taggar: , ,

Anhörigträffar på Gotland

Lokalavdelningen på Gotland anordnar under hösten flera anhörigträffar. Vi träffas var tredje vecka då vi utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Vi utgår alltid efter vad ”kvällens grupp” har för behov av att diskutera, och ibland...

Postad 16 september, 2013

Taggar: , ,