Studie om heteronormativitet i ätstörningsvården

images

Maja Engström läser sitt sista år på Samhälls-och Kulturanalysprogrammet vid Linköpings Universitet. Hon skriver nu sin kandidatuppsats som kommer att fokusera på heteronormativitet i ätstörningsvård. Fokus kommer att vara tidigare patienters upplevelse av heteronormativitet samt om, och hur den tar sig i utryck under behandling. Därför söker Maja personer som definierar sig som homo-eller bisexuella och som tidigare haft en diagnostiserad ätstörning, fått behandling för sjukdomsproblematiken och upplever sig själv som frisk sen minst ett år tillbaka.

Studien kommer att följa de gängse etiska forskningsprinciperna, vilket betyder att du när som helst kan avsluta ditt deltagande, den information du lämnar till Maja kommer enbart att läsas i sin helhet av henne och i det slutgiltiga resultatet kommer ditt namn vara fingerat.

Informationen som lämnas vid intervjun kommer bara att användas i forskningssyfte.

Intervjuerna kommer att ta ca 30-40 minuter, i den mån det går kommer intervjuerna ske vid ett fysiskt möte, om det inte är möjligt kommer intervjuerna ske via Skype.

Är du intresserad att delta kontakta Maja Engström: majen580@student.liu.se

Anledningen till att Maja söker cispersoner är för att det är en avgränsning i detta arbete. Frågan som könsidentitet är relativt stor och tyvärr kommer hon inte att ha utrymme att diskutera det i denna studie.