Stödgrupp för närstående i Stockholm hösten 2017

Snodroppe

I höst erbjuder Frisk & Fri Stockholm en stödgrupp för dig som har en
närstående med en ätstörning. Det kan vara svårt att vara syskon, partner,
förälder eller vän till någon som är drabbad av en ätstörning och även de
som är runt den drabbade kan behöva kunskap, råd och stöd. Genom att
möta andra med liknande erfarenheter, att dela med dig av din berättelse
och lyssna till andras kan gruppen fungera som ett stöd för dig. Hur kan
man förhålla sig som närstående och hur kan man hantera sina egna
känslor såsom sorg, ilska, skuld och maktlöshet.

Vem kan delta?

• Medlemmar i Frisk & Fri som är 18 år eller äldre.
• Du som är närstående till någon som har en ätstörning eller ett
problematiskt förhållningssätt till mat.

Ledare för stödgruppen

Höstens stödgrupp leds av två volontärer, Fredrika och Jill, vilka har god
kunskap och erfarenhet av ätstörningar och att vara närstående.

Tid & plats

Datum: 4/10, 18/10, 8/11 och 22/11 2017
Tid: Klockan 18.00-20.00
Plats: Inedalsgatan 5, T: Fridhemsplan, Stockholm

Anmälan

För att delta i en grupp så behöver du vara medlem. Om du inte redan är
det, kan du enkelt bli det via vår hemsida.
Du anmäler dig till gruppen genom att maila till stockholm@friskfri.se
senast 27/9. Först till kvarn! För att gruppen ska starta krävs det att minst
sex personer anmäler sig.

Betalning

Priset för att delta i grupp är 500 kr totalt för 4 träffar. Om två eller fler
från samma familj vill delta är avgiften 500 kr + 250 kr/extra per
deltagare.
Efter att du fått konfirmation på din anmälan ber vi dig att göra din
betalning senast den 4 oktober till PG: 90 00 87-8. Ange då namn
och ”Grupp Sthlm” som referens. Detta garanterar en plats i gruppen.
Har du frågor? Maila till stockholm@friskfri.se eller besök vår hemsida
www.friskfri.se

I samarbete med Sensus studieförbund.

Postad 22 augusti, 2017

Taggar: , , ,