Stödgrupp för hetsätningsstörning i Stockholm – start 2 april 2019

Blå krokus – foto Malin Sjostrom

Under vårterminen erbjuder Frisk & Fri Stockholm en stödgrupp för dig som är drabbad av hetsätningsstörning (BED, Binge Eating Disorder). Syftet med stödgruppen är att få träffa andra i liknande situation och med vägledning av volontärer diskutera ämnen som är aktuella för gruppen. Stödgruppen är en möjlighet för dig som medlem att få stöd från andra och uppleva gemenskap, men den ersätter inte vård eller behandling.

Vem kan delta?

·   Medlemmar i Frisk & Fri som är 18 år eller äldre.
·   Du som är drabbad av en hetsätningsstörning och strävar efter friskhet. Du behöver inte ha en fastställd hetsätningsstörningsdiagnos.

Ledare för stödgruppen

Vårens stödgrupp leds av två volontärer, Leena och Sofia, vilka båda har egen erfarenhet av att ha varit drabbad av hetsätningsstörning.

Tid & Plats

Datum: 2 april, 30 april, 14 maj och 28 maj 2019.
Tid: Klockan 18.00-20.00.
Plats: Inedalsgatan 5, Stockholm, T: Fridhemsplan.

Anmälan

Du anmäler dig till gruppen genom att mejla till stockholm@friskfri.se senast den 26 mars. Först till kvarn! För att gruppen ska starta krävs det att minst fyra personer anmäler sig.

För att delta i en grupp så behöver du vara medlem. Om du inte redan är det, kan du enkelt bli det här.

Betalning

Priset för att delta i grupp är 500 kr totalt för 4 träffar.

Efter att du har fått bekräftelse på din anmälan ber vi dig att göra din betalning senast den 26 mars till Plus Giro: 90 00 87-8. Ange då namn och ”Grupp Sthlm” som referens. Betalningen ska vara gjord innan gruppen startar.

Har du frågor? Kontakta oss på stockholm@friskfri.se.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!

I samarbete med Sensus studieförbund.