Stöd oss

Utan stöd och engagemang från volontärer och givare skulle det vara omöjligt för oss i Frisk & Fri att kunna finnas till hands för det ökade antal personer som söker hjälp och stöd. Sjukdomen kryper ner i allt lägre åldrar och den påverkar inte bara personer som är drabbade, utan även närstående och omgivningen. Vi ser ett skriande behov av att kunna få hjälpa fler, att utbilda ännu mer och att fortsätta med våra påtryckningar för ett  friskare samhälle utan ätstörningar.

Det är då du kommer in i bilden! Det finns flera olika sätt du kan engagera dig på: alltifrån att vara volontär i närmsta lokalavdelning till att bli medlem eller genom att bidra med enskilda gåvor. Du kan även bli ambassadör för Frisk & Fri.

Hjälp oss att kämpa för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.