Stöd oss

Utan stöd och engagemang från volontärer och givare skulle det vara omöjligt för oss i Frisk & Fri att kunna finnas till hands för det ökade antal personer som söker hjälp och stöd. Sjukdomen kryper ner i allt lägre åldrar och den påverkar inte bara personer som är drabbade, utan även närstående och omgivningen. Vi ser ett skriande behov av att kunna få hjälpa fler, att utbilda ännu mer och att fortsätta med våra påtryckningar för ett  friskare samhälle utan ätstörningar.

Det är då du kommer in i bilden! Det finns flera olika sätt du kan engagera dig på: alltifrån att vara volontär i närmsta lokalavdelning till att bli medlem eller genom att bidra med enskilda gåvor.

Hjälp oss att kämpa för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.


Bli stödmedlem

Ditt medlemskap hjälper oss på fler än ett sätt

Förutom medlemsavgifter är antalet medlemmar en viktig faktor när vi söker bidrag från exempelvis Socialstyrelsen och landsting. Deras bidrag till ideella föreningar baseras delvis på hur många medlemmar vi har. Ditt medlemskap hjälper oss därför på fler än ett sätt – och möjliggör att vi kan svara på mejl från närstående och drabbade, att vi kan bemanna vår chatt och stödtelefon – och att vi kan vara med och påverka så att vården förbättras. Ditt medlemskap ger oss också möjlighet att utbilda skol- och vårdpersonal, samt ledare inom idrott. Dessutom kan vi träffa ungdomar på skolor, för att förebygga ätstörningar och prata om självbild och självkänsla. Slutligen är det också genom ditt medlemskap som vi kan arbeta opinionsbildande och medverka i press och annan media. Det tycker vi är fantastiskt!


Bli medlem redan idag