SBU:s rapport om hetsätningsstörning

images

SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har kommit ut med en rapport om hetsätningsstörning. Både psykologisk behandling och läkemedel hjälper för att minska ett hetsätningsbeteende som bland annat kan leda till övervikt. Det visar SBU:s utvärdering av det vetenskapliga underlaget.

Du kan läsa mer om rapporten här, samt se en fem minuter lång film som sammanfattar rapportens slutsatser.

http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-av-hetsatningsstorning/