SATS är med oss

Sats_iCare

I början på året blev det klart att gymkedjan SATS köper in vår webbutbildning I Care för 3000 anställda detta år. Det innebär att instruktörer och personliga tränare runt om i landet ute på deras center kommer att utbildas i bemötande samt hur en kan förebygg ätstörningar. I förra veckan gick det första startskottet i satsningen då Emma från KÄTS och vår utbildningskoordinator Sofia deltog under SATS ledardag i Stockholm där Emma och Sofia introducerade webbutbildningen samt forskningsläget om idrott och ätstörningar.