Samtal med vårdenheter i Östergötland

Bollmedfaglar1

Igår träffade lokalavdelningen i Norrköping/Linköping representanter från
några av vårdenheterna i Östergötland. Det blev ett bra samtal där före detta
drabbade delade med sig av sina erfarenheter av vård, vad som har fungerat bra
och vad som inte varit lika bra. Frågor kring bland annat bemötande, identitet
och friskhet pratades det också om. Även framtida samarbeten mellan
vårdenheterna och lokalavdelningen diskuterades

Postad 03 oktober, 2013

Taggar: , ,