Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, gör informationskampanj på Arlas mjölkpaket

Mjölkpaketens baksidor är en fantastisk exponeringsyta, som dagligen läses av många, många, människor, runt om i Sverige. Därför är Frisk & Fri glada över att kunna berätta om ett kampanjsamarbete med Arla.

I vår kan familjer, vänner och arbetskollegor – och alla som kikar på Arlas mjölkpaket – ta del av tre berättelser som på olika sätt adresserar ätstörningar. Kampanjen är främst riktad till barn och ungdomar – och fokuserar på olika former av stöd. Tidig upptäckt och tidiga insatser ökar nämligen chanserna för snabb återhämtning och kortare behandlingstid. Hos Frisk & Fri kan den som har jobbiga tankar om kropp och mat snabbt få någon att prata med – via mejl, chatt eller telefon. Men på mjölkpaketen finns också information för närstående. Om du lever med eller nära någon med en ätstörning kan Frisk & Fri erbjuda stöd även till dig.

I korta berättelser får vi möta tre karaktärer, som på olika sätt påverkas av normer och ideal kopplade till kropp och ätande. Berättelserna är framtagna av Frisk & Fri och illustrerade av designbyrån An ordinary day.

”Vi är oerhört tacksamma över samarbetet med Arla och An ordinary day”, säger Stefanie Nold, verksamhetsansvarig på Frisk & Fri. ”Med den här möjligheten kan vi nå ut till en mycket större grupp människor än via våra ordinarie kanaler. Vi vet att många människor mår dåligt – och att mörkertalet är stort. Därför är det viktigt att så många som möjligt får någon att prata med, innan problemen går för långt. Dessutom är det avgörande att vi sprider fakta och kunskap om ätstörningar, eftersom det fortfarande finns en del missuppfattningar om vem som kan drabbas.”

Runt 200 000 människor i Sverige drabbas någon gång av en ätstörning. Ätstörningar kan drabba alla, oberoende av kön eller bakgrund – och en ätstörning syns sällan utanpå.

Den nya kampanjen börjar rulla nu i februari. Totalt består initiativet av tre paneler – och den sista av dem trycks i april.