Ätstörningar – det finns ett stort behov av mer stöd

Vi lever i ett ätstört samhälle där de skeva idealen och skadliga normerna finns överallt och vi behöver bli fler för att hjälpa fler. Det finns ett stort behov av mer stöd – och därför söker nu Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, nya samtalsledare, stödgivare och mentorer.

Under hösten har kroppsidealen uppmärksammats i bland annat TV-programmet ”Kroppshets”, med Mia Skäringer. På Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar, arbetar vi för ett samhälle utan ätstörningar, där alla är fria att vara sig själva. Men vägen dit är lång. En stor del av vår verksamhet handlar om att ge stöd till de som är drabbade idag – och till människorna som finns runtomkring; vänner, föräldrar, syskon, barn och kollegor. Varje år tar vi emot tusentals frågor och samtal i vår stödchatt, genom våra telefonlinjer och till vår stödmejl. Runt om i landet anordnar vi träffar för drabbade och närstående – och vi har också ett mentorsprogram där de som är på väg ut ur sin ätstörning kan få personligt stöd av någon som gjort en liknande resa, tidigare (även närstående kan få en egen mentor). Under speciellt kritiska tider på året (jul och sommar) höjer vi dessutom vår bemanning och utökar vårt stödutbud, på vissa orter.

Vi kompletterar vården

Ätstörningsvården ser olika ut, runt om i landet. Ibland är väntetiderna långa. Frisk & Fri erbjuder en viktig stödverksamhet, som ska ses som ett komplement till den reguljära vården. Dessutom bedriver vi förebyggande verksamhet – och påverkar normbrytande, mot skadliga kroppsideal och budskap. Vi är en ideell förening med begränsade resurser – men med engagerade volontärer som har egen erfarenhet av tidigare ätstörningar. 

Behovet är särskilt stort på följande orter:

Borlänge – 

söker mentorer (för drabbade och närstående), samt styrelsekandidater

Eskilstuna – 

söker ledare för öppna träffar (drabbade och närstående) 

Gävle – 

söker ledare för öppna träffar (drabbade och närstående), samt mentorer (för drabbade)

Karlstad – 

söker ledare för öppna träffar (drabbade och närstående), samt mentorer (för drabbade och närstående)

Malmö – 

söker ledare för stödgrupp (närstående)

Norrköping/Linköping – 

söker ledare för öppna träffar (drabbade och närstående) 

Västerås – 

söker ledare för öppna träffar (drabbade), ledare för stödgrupp (drabbade), mentorer (för drabbade) och en informatör

Mer information finns på www.friskfri.se/stod-oss/bli-volontar/engagera-dig/.