Allmän informationsbroschyr om ätstörningar

FriskFri_Informationsbroschyr_A5

Innehåll

Information om
• Ätstörningar i dagens samhälle
• Vem som drabbas av ätstörningar
• Test :”Är du orolig att du lider av en ätstörning?”
• Vad närstående kan göra och vem de kan vända sig till
• Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar

Målgrupper

• Personen som befinner sig i riskzonen för att utveckla en ätstörning
• Drabbade av ätstörningar
• Närstående
• Professionella som är i kontakt med drabbade och närstående (t ex vårdpersonal, pedagoger, idrottspersonal)

Beskrivning

• Format: A 5
• Omfång: 8 sidor

Pris per exemplar

Kostnadsfritt