P4 Värmland lyfter ätstörningar och vård

Pia Elofsson – foto Amanda Moln-Sveriges Radio

Under veckan har flera inslag med fokus på ätstörningar och vård sänts i P4 Värmland. Bakgrunden till reportageserien är att flera patienter har delat med sig av sina erfarenheter av att behandlas i länet. De har sett brister i den vård de fått och lämnat en rad förbättringsförslag. Vården i Värmland välkomnar förbättringsförslagen och har även själva innan förbättringsförslagen inkommit satt igång ett arbete för att förbättra våden, bemötande och kommunikationen mellan enheter.

Ätstörningar är en komplex sjukdom som det tar tid att bli frisk ifrån, detta gör att många har kontakt med vården under lång tid. Vi som förening ser att god kunskap om ätstörningar och ett bra bemötande från personal som möter ätstörningspatienter är otroligt viktig för att det ska bli så bra som möjligt för den som är drabbad och personens närstående. Tyvärr brister det ibland när det gäller kunskap, men även att personer hamnar mellan stolarna i samband med att de remitteras vidare eller att det finns andra aktörer inblandade. Ja, detta är ett problem och i slutändan drabbar det patienter och närstående.

I inslaget delar Pia, som är vår kontaktperson i Karlstad, med sig av sina erfarenheter av att hennes dotter tidigare varit drabbad av ätstörningar. Pia berättar om sina erfarenheter av de vårdkontakter de haft i Värmland samt sådant som hon saknade i kontakten med vården utifrån att hon varit närstående.

Lyssna här