Öppen träff för syskon i Stockholm – 4 december 2017

Hjarta

Under december erbjuder Frisk & Fri Stockholm julstöd.

Träffen vänder sig till personer som har ett syskon som har en ätstörning. Syftet
med träffarna är att få träffa andra i liknande situation och via samtal få stöd i hur
det är att vara syskon till en person med en ätstörning.

Träffen leds av två volontärer med erfarenhet av att ha varit närstående eller drabbad. Alla volontärer är friska och fria sedan minst två år. Vi inleder varje träff med att informera om
Frisk & Fris verksamhet.

Vem kan delta?

• Du som är 18 år eller äldre
• Du behöver inte vara medlem

Tid & Plats

Måndag den 4 december 2017, klockan 18.30-20.00.
Inedalsgatan 5, Stockholm  (T:bana Fridhemsplan).

Frågor och anmälan

Har du frågor? Mejla till julstod@friskfri.se.

Varmt välkomna!

Julstödet görs möjligt med medel från Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen St: Erik.