Vision

Vision

Frisk & Fris vision är ”Ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva”

Värdegrund

Frisk & Fri står för:
– acceptans och respekt för människors olikheter och lika värde.
– öppenhet kring psykisk ohälsa.
– att det går att bli helt frisk och fri från en ätstörning.
– ett samhälle som satsar tillräckliga resurser på att förebygga och behandla ätstörningar.

Ändamål

Föreningens ändamål är att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga, verka för bättre vård och arbeta förebyggande.