Riksstyrelse

Den aktuella riksstyrelsen 2019 består av:

Ordförande

Emma Forsén
Emma är leg. psykolog och disputerad forskare vid Karolinska institutet. Hon har arbetat med förebyggande insatser mot ätstörningar och har undervisat en del om träning/idrott och ätstörningar (bl.a. på GIH). Hennes egen forskning fokuserar framförallt på självbild och ätstörning, samt hur personer som är drabbade relaterar till sina symtom. Emma arbetar på Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS) som är knutet till både Stockholms läns landsting och Karolinska institutet.

Ledamöter

Lena Westin
Lena arbetar med terapier i olika former – samtal och kroppsinriktade behandlingar – samt som yogalärare. Lena deltar i en grupp för utveckling av bra behandling av dubbeldiagnosen ätstörningar och beroende. Lena har tidigare arbetat som enhetschef inom ätstörningsvården för vuxna i Dalarna, Dala ABC – där hon fick uppdraget att starta och utveckla verksamheten. Lena har tidigare arbetat, nationellt och internationellt, med patientsäkerhetsarbete inom läkemedel och hälsa, bl.a i samarbete med WHO. Det internationella arbetet finns även med i ätstörningssammanhang, numera som deltagare i bildandet av ett europeiskt nätverk för samarbete och forskning. Lena är sjuksköterska, psykoterapeut och handledare samt har yogalärareutbildning. Lena har även egen erfarenhet av ätstörningar.

Maria Ling
Maria driver grossist- och detaljistföretaget TingByLing som har sin grund i ”hjälp till självhjälp” och producerar produkter med grupper i Asien. Tidigare var hon verksamhetschef för Brommagymnasterna, en av Sveriges största gymnastikföreningar med ca. 3000 aktiva gymnaster och 400 tränare. Maria är i grunden civilekonom med fördjupning inom kommunikation och varumärkesmarknadsföring. Hon har lång erfarenhet som Marknad- och Kommunikationschef inom olika branscher som sträcker sig från konsument-, läkemedel-, telekombranschen till bland annat SJ AB och Naturskyddsföreningen. Maria är också engagerad som mentor och affärscoach. Maria har också egen erfarenhet av ätstörningar men är frisk sedan många år tillbaka.

Karin Zetterlund
Karin är leg arbetsterapeut med många års erfarenhet inom psykiatri, både vid BUP och vuxenpsykiatri. Hon har vidareutbildning i psykodynamisk psykoterapi, korttids-terapiformerna Interpersonell terapi, IPT, och relationell terapi, BRT, samt mentaliseringsbaserad terapi, MBT. Hon har varit verksam i referensgruppen till Riksät. Karin har varit med och byggt upp ätstörningsmottagningen i Nyköping, som startade 2003 med att ta emot barn, ungdomar och vuxna, men nu består av två verksamheter, den ena för barn och ungdomar och den andra för vuxna, där hon numera är verksam. Karin värdesätter den erfarenhet hon fått av att möta alla med ätstörningsproblem av alla slag, av att möta människor i olika skeden av ätstörning, och att ge stöd till närstående. Att arbeta på en liten mottagning ger en bred erfarenhet, men innebär också begränsade resurser, så det blir viktigt och angeläget att samarbeta med Frisk & Fri.

Diana Lyrholm Ringborg
Diana Lyrholm Ringborg är leg sjuksköterska, leg psykoterapeut KBT, handledare/supervisor samt yoga instruktör. Diana har flera styrelseuppdrag inom sjukvård, bank, idrott och HR. Diana har en mångårig erfarenhet inom vården. Sedan 10 år tillbaka är Diana vd för NIDIRI AB som ger psykoterapi , utbildning, föreläsningar och ledarsupport. Hon arbetar genom ett helhetsperspektiv med fokus på reflektion,utveckling,lösning och att se möjligheter hos individen, gruppen eller företaget. Hon föreläser, undervisar och deltar i konferenser. Diana började arbeta inom ätstörningsvården för över tjugo år sedan på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon arbetade där inom både öppen och sluten vård.

Maja Molin
Maja är biträdande enhetschef för BUP heldygnsvårdsenhet på S:t Görans sjukhus, en helt nyöppnad avdelning för unga i åldern 15-18 år med psykisk ohälsa. Maja är leg psykiatrisjuksköterska med många års erfarenhet av ätstörningsbehandling, där hon bland annat har arbetat med barn och unga och deras familjer, samt med forskning om ätstörning. Maja var under 2014 projektledare för Eira-mottagningen, mottagningen för långtidssjuka ätstörningspatienter. Maja föreläser även för skolpersonal och andra verksamheter som behöver mer kunskap om ätstörningar.

Suppleant

Michelle Nilsson
Michelle är ordförande för NSPH Skåne och i Frisk & fri i Malmö. Hon arbetar också inom NSPH Skåne som projektledare för Patientforum, ett forum som har implementerats inom hela heldygnsvården i Psykiatri Skåne. Innan sina nuvarande uppdrag har hon drivit eget företag med inriktning mot personlig utveckling och hälsa, samt varit anställd som arbetsförmedlare i Malmö. Michelle är beteende- och arbetsvetare, coach och mentor och har även studerat bl.a. kognitiv beteendeterapi.

 

Valberedning 2019

Valberedningen arbetar med att lämna förslag till beslut om tillsättning av styrelseledamöter, suppleant och revisor till styrelseledamöterna och ordförande inför årsmötet. Vi tar emot tips på kandidater och andra synpunkter på valberedningen@friskfri.se
Elin Monell (sammankallande)
Katarina Lindstedt (ledamot)