Giva Sveriges kvalitetskod

Här nedan finner du de dokument som ingår i Giva Sveriges kvalitetskod 2021 ska finnas tillgängliga på vår hemsida.

A1_Stadgar för Frisk & Fri-Riksföreningen mot ätstörningar-antagen 2021

A2_Årsredovisning_2019

B1_B3_Valberedningsinstruktion

B5 Riksföreningens årsmötesprotokoll 2020

B10 Arbetsordning styrelsen

C4 Instruktion högste tjänsteman

D2 Placeringspolicy

D12 Styrande dokument för att motverka oegentligheter

D16 Hantering av jävsituationer

E1 Insamlingspolicy

F1 Uppförandekod

Effektrapport

 


Övriga policys

Forskningspolicy