Giva Sveriges kvalitetskod

Här nedan finner du de dokument som ingår i Giva Sveriges kvalitetskod 2018 ska finnas tillgängliga på vår hemsida.

A1 Stadgar 2018

B1 Senaste protokoll från Frisk & Fris årsmöte april 2018

C 6 Information avseende ersättning till högste tjänsteman

D2 Styrande dokument som reglerar placering av kapital

D10 Motverka oegentligheter

D12 Styrande dokument för att motverka oegentligheter

E1 Insamlingspolicy

F1 Uppförande kod

G1 Effektrapport

G 2 Årsredovisning

 

Övriga policys

Forskningspolicy