Dokument

Här finner du föreningens stadgar, årsredovisning och policys som rör vår verksamhet.

Stadgar för riksföreningen

Stadgar för Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar är fastställda 2021

Läs

Stadgar för lokalavdelningar

Normalstadgar för lokalavdelningar i Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar  är fastställda 2021.

Läs

Årsredovisning

Här kommer du finna vår senaste årsredovisning inom kort.

Kommer snart

Ansvarsfull pressrapportering

Vi behöver prata om ätstörningar i media där en av utmaningarna
med att gestalta ätstörningar i text, ljud eller rörlig bild är att förklara
komplexiteten i problematiken.

Här finner du våra tips för att göra detta på ett ansvarsfullt sätt.

Läs

Tips till dig som pratar om ätstörningar

Den egna berättelsen har en stor och positiv påverkanskraft om den delges varsamt och med den nödvändiga försiktigheten som krävs, utifrån omtanke om dig själv och andra.

Ätstörningar är ett ämne som måste behandlas varsamt och
ansvarsfullt för att inte ofrivilligt leda till negativa konsekvenser för läsaren, lyssnaren eller följaren samt bidra till att myter om ätstörningar sprids vidare.

Här finner du våra tips för att göra detta på ett ansvarsfullt sätt i media och sociala medier.

Läs